Over de stijging van de personeelskosten en het indexcijfer

ER IS EEN UPDATE ONDERAAN

De lokale “embedded press” heeft het bij de Kortrijkse lezers heel goed ingehamerd: de nieuwe tripartite zou de personeelskost betekenisvol doen krimpen. Volgens de burgemeester zou er door de afslanking van het aantal personeelsleden al in het jaar 2013 voor 1,2 miljoen euro bespaard worden.
Het stond in de gazetten, en dat blijft dan voor iedere Kortrijkzaan eeuwig waar. Niets aan te doen.

De begrotingsrekening 2013 (met de werkelijk gedane uitgaven en ontvangsten) is intussen gekend geraakt.
En wat zien we?
РDe vorig jaar aangerekende personeelsuitgaven bedroegen 47.662.431 euro. (Er is w̩l m̩̩r vastgelegd hoor: 48,0 miljoen.) In 2012 (onder het vorige bestuur) ging het om 45.315.439 euro aangerekende uitgaven. Een verhoging met 5,1 procent.
– De netto-uitgaven (lonen van onderwijzend personeel bijv. krijgt Stad terugbetaald) liepen op van 38.769.725 naar 40.632.776 miljoen. Een stijging van 4,8 procent.

Toen raadslid Alain Cnudde (voorheen CD&V-schepen van Financiën) de schepen van personeel confronteerde met deze opmerkelijke stijgingen, verklaarde Koen Byttebier (VLD) dat een en ander het simpele gevolg was van een indexering, ergens eind van het jaar 2012.
En waarlijk. In november 2012 is de spilindex (119,62) voor wedden en sociale uitkeringen overschreden. Als dit gebeurt verhogen de specifieke lonen en uitkeringen in de publieke sector met 2 procent. In de praktijk werkt men met een verhogingscoëfficiënt. Die multiplicator bedroeg bij die laatste indexering 1,6048 . Die indexering kan de stijging van de personeelsuitgaven met 5 procent absoluut niet verklaren.
(Het is trouwens zo dat de sociale uitkeringen vanwege het bereiken van de spilindex al werden aangepast in de maand december van 2012. Die verhoging althans komt dus niet meer voor in de rekening 2013. De lonen worden twee maanden na het bereiken van de spilindex verhoogd, hier dus in januari 2013.)

Over de afslankingen

De nieuwe tripartite zou dus “een sober personeelsbeleid” voeren.
Voor het jaar 2013 rekende men op 25 natuurlijke afvloeiingen. Men zou slecht 8 personeelsleden vervangen, zodat het aantal medewerkers met 17 zou verminderen.
In hoeverre dat is gebeurd weet niemand.
De raadsleden kregen bij de meerjarenplanning ooit een tabel te zien die de stand van zaken aangaf aan het eind van 2013, maar niet aan het begin van dat jaar. Eind 2013 telde men 970 personeelsleden (koppen), of 819,37 voltijdse equivalenten. Het begrotingsdocument 2013 (dat dus per definitie niet anders kan dan de stand weergeven van begin van dat jaar) vermeldt het cijfer 911. Als dit “koppen” zijn zouden er dus 59 leden zijn bijgekomen! Kan niet. Gaat het om 911 VTE, dan zouden er 91,63 VTE zijn weggevallen. Kan ook niet.

(Dat er niemand valt over dit soort absurde feitelijke gegevens.)

Waar zitten de (netto) stijgende personeelsuitgaven?

– Algemene administratie: van 7,23 naar 7,85 miljoen.
– Algemene diensten: van 3,99 naar 4,05 miljoen.
– Huisvesting/stedenbouw: van 1,95 naar 2,04 miljoen.

Merkwaardige dalingen?

– Volksontwikkeling en kunst: van 1,23 miljoen naar 875.452 euro.
– Bibliotheekwerking: van 278.668 euro naar 124.229 euro.

UPDATE
Via facebook laat de schepen van personeel weten dat de impact van de indexering zich heeft beperkt tot 800.000 euro. Hoeveel daarvan op de rekening van 2013 of het jaar 2012 kwam is niet aangegeven. Voorts laat hij opmerken dat bij ongewijzigd beleid de personeelskosten zouden oplopen tot 49 miljoen euro. (Het krediet op de begroting 2013 bedroeg 48 miljoen. Bij de tweede begrotingswijziging – die dus dateert van eind december 2013! – ging het om 48,2 miljoen.) De schepen van personeel zegt verder nog dat de afslanking van personeelsleden op schema zit, maar verstrekt daaromtrent geen concrete cijfers voor 2013.