Opvallende stijgende uitgaven in het exploitatiebudget 2014

De volgende begrotingswijziging voor dit jaar heeft als resultaat een tekort van 38 miljoen euro, terwijl het oorspronkelijke budget 2014 een negatief saldo van 22,2 miljoen vertoonde.
Hierna ter info een serie opvallende meeruitgaven in het exploitatiebudget, gerangschikt volgens actiepunten.

Het totaal van de exploitatie-uitgaven stijgt van (oorspronkelijk) 114,2 naar 117,5 miljoen euro. Verschil: 3,2 miljoen. Maar het saldo blijft wél positief: 4,7 miljoen.

Actiepunt 01.01: Kortrijk spreekt. Gaat van 152.332 naar 297.581 euro.
Hierin valt op:
– organisatiebeheersing: van nul naar 39.979 euro
– communicatie: van 63.264 naar 173.947 euro.

Actiepunt O1.02: we werken aan vitale wijken en buurten.
– gebiedswerking: van nul naar 30.498 euro.

Actiepunt 05.01: we bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. Gaat in het totaal van 51.376 naar 1.011.175 euro.

Actiepunt 06.01: we creëren een kindvriendelijke stad.
– jeugdcentrum Tranzit: van nul naar 29.893 euro.
(De post “jeugdcentrum Tranzit komt meerdere malen voor. In totaal een meeruitgave van 116.745 euro.)

Actiepunt 09.01: we realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad. Van 296.678 naar 521.912 euro.
– grote evenementen: van 193.000 naar 378.000 euro. (Maar elders wordt een bedrag hiervoor herleidt van 864.990 naar 421.587 euro.)

Gelijkblijvend beleid Schepencollege. In totaal van 103,9 miljoen naar 105,5 miljoen.
Hierin valt op:
– personeel en vorming: van 4,0 miljoen nar 4,2 miljoen
– administratieve dienstverlening: 6.693 naar 940.624 euro
– wegen: van 425.963 naar 1.689.040 euro
– gewoon onderhoudsportefeuille wegen: van nul 883.685 euro
– beheer van regen- en afvalwater: van 368.87 naar 609.99& euro
– natuur, groen en bos: van nul naar 150.932 euro
– dierenbescherming: van nul naar 33.000 euro
– bestrijding krotwoningen: van 4.588 naar 326.477 euro
– straatverlichting van 709.450 naar 1.549.143 euro
– groene ruimte: van 766.193 naar 1.635.516 euro
– project IMAGO: van nul naar 231.217 euro
– Warande: van 57.931 naar 102.304 euro
– Europees (?): van nul naar 115.960 euro.