Een heerlijk vlijmscherpe schepen van Financiën, dat is ze wel…

Zoals verwacht leek het debat van gisteren in de gemeenteraad over het aangepaste meerjarenplan 2014-2119 en de tweede budgetwijziging 2014 op een kladaradatsch.
Men is het nieuwe budgettaire en inhoudelijke systeem dat BBC heet (beheers- en beleidscyclus) duidelijk nog niet meester. Ook de schepen van Financiën heeft het nog niet in de vingers. “Ik ken dien boek niet vanbuiten.”
En als het even van pas komt, dan laat schepen Catherine Waelkens (N-VA) het niet na om te vertellen dat de ambtenarij het soms ook niet meer weet. “We hebben fouten gemaakt.”

In al haar politieke “onnozelheid” (= onschuld!) dichtte Catherine W. haar ambtenaren een zekere “stugheid” toe, een tekort aan “soepelheid om aanpassingen te doen”. (Na een reprimande hierop van oud-burgemeester Stefaan De Clercq (CD&V) versoepelde de schepen zonder verpinken haar uitlating. Zij vond nu eerder de BBC-reglementering zélf te stug.)
Voorts uitte de ter zake toch wel bevoegde schepen nog haar bezorgdheid over de splitsing van haar diensten (de makers van het budget en die van de rekening). Maar dat komt wel in orde hoor.

Wat inmiddels ter zitting de vroegere CD&V-bestuurders nog tot beroering leidde, was haar opmerking dat zij van het vorige bestuur een boekhouding had geërfd “waarbij de rekeningen niet realistisch waren”. (De rekeningen dus!)

Voor wie na ons komt

Vorige schepen van Financiën Alain Cnudde (CD&V) raakte helemaal oververhit toen hij hoorde dat het niet in de bedoeling lag om reserves aan te leggen “voor wie na ons komt”. Schepen Waelkens is overigens van mening dat er met de nieuwe BBC geen reserves meer kunnen aangelegd. (Dat kan dus wél, met zgn. “bestemde gelden”: reserveringen met een specifieke bestemming.)

In de toelichting bij het meerjarenplan staat op pag. 49 dat de plotse terugval van de werkingskosten van 23,6 tot 18,9 miljoen in 2015 niet realistisch lijkt.
Daartoe bevoegde schepen Waelkens kon gisteren althans absoluut niet begrijpen niet hoe dat zinnetje in het document is geslopen. Ze gaat er niet mee akkoord. (Ja, alweer in al haar politiek onschuld verwijst zij naar het feit dat Stad taken heeft uitbesteed aan gemeentelijke vzw’s en het OCMW. Bijv. de kinderopvang.)

De huidige tripartite is bezig met alle reservefondsen van het vorige bestuur op te souperen. (Zie nog vorige stukken alhier.)
Zelfs het Zilverfonds dat moest dienen om de stijgende pensioenlasten op te vangen wordt met de jaren bijna uitgeput. In de toelichting bij het meerjarenplan zegt men hierover dat de opname van middelen uit het Zilverfonds niet noodzakelijk lijkt en ook niet is aangewezen, gelet op het rendement ervan. Schepen Waelkens doet hierbij een soort knieval voor de oppositie: “we zullen dat geld pas gebruiken als het nodig is.” (P.S. Dat zal blijken in september.)

Het gerucht loopt dat schepen Catherine Waelkens er zo nu en dan de brui wil aan geven.
Dat zou waarlijk heel jammer zijn. Niemand als zij kan ter zitting dusdanig lange en ongemeen diepe stiltes laten vallen. Burgemeester en de overige leden van het Schepencollege – plus de vier enkele raadsleden, met enige kennis van zaken – zitten dan als verstijfd af te wachten wat zij nu weer zal zeggen.

P.S.

Welke krant (van onze embedded press) zal als eerste blokletteren dat het tekort in eigen dienstjaar 2014 met deze budgetwijziging is opgelopen van 22 naar 38 miljoen euro?