Redactie van “Kortrijkwatcher” naar onbewoond eiland

De voltallige redactie van deze elektronische krant trekt voor enkele weken naar een ver, onbewoond eiland om aldaar aan teambuilding te doen. Voor hoelang dan wel? Gewoon, tot er een oplossing in zicht komt.

Raar dat de reguliere pers daar niet over rept. Ze vertikken het gewoon. Die embedded press!

Eigenlijk al sinds het ontstaan deze krant ( januari 2005!) botert het niet tussen de directie en de redactie.  De directie bestaat enkel  uit aandeelhouders , zonder enige onafhankelijke bestuurder,  en is slechts uit op winstmaximalisatie.  De leden ervan pleiten nu zelfs voor meer foto’s in de krant en grotere, schreeuwende  koppen.  Zij wil een veelkleurige lay-out invoeren zoals die van “Het Laatste Nieuws” .

Het managementteam is ook al niet content.

De oplage van “kortrijkwatcher” is continu dalend en de trend is niet stopgezet door het stijgend aantal dagelijkse prints. Men dreigt zelfs met een ‘ manangement buy-out’.  Anderen pleiten dan  – op café althans – voor een ‘leveraged buy-out’,  met deelname (steun) van andere blogs  zoals  “Kortrijk scheef bekeken”.

En dat is nog niet alles.

Er woekeren nu ook binnen de redactie onderhuidse conflicten. Tussen oud en jong,  tussen de negativo’s en de positivo’s, tussen rechts en links. Tussen nog veel. Er zijn zich nu aparte kliekjes aan het vormen: zij die het vorige stadsbestuur beter vinden dan de nieuwe tripartite en omgekeerd.  Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot doet er zijn beklag over dat hij geen gehoor meer vindt bij de sossen.  Wat onder de vorige coalitie wel het geval was.  En hij wijt dit aan de teneur van de editorialen van de opiniërende hoofdredacteur.

Zelfs bij een bepaald lezerspubliek heerst beroering.

Vooral de wat jongere lezers  dreigen er mee om hun abonnement stop te zetten. Ze vinden “Kortrijkwatcher” saai. Al die cijfers!  En nooit een keer iets over loombandjes  en pandabeertjes.

Teambuilding is dus hard nodig.

De redactieleden worden op dat onbewoond eiland begeleid door een zenuwarts, een sportfysioloog, een manuele therapeut, een wildplukker, een stervensbegeleider, een seksuoloog en een indiaan.  We krijgen ginder  bovenal een lachtherapie. Met spelletjes zoals schootzitten,  hula hoop doorgeven, letters draaien , stoelendans.

Wat komt die indiaan daar doen, zegt u?

Op dat onbewoond eiland zijn we verstoken van Tinternet. En toch kunt u hier tijdens de teambuilding  minstens  wekelijks nog wel een stukje zien verschijnen.  Onze  indiaan zal die namelijk doorsturen met gebruik van rooksignalen.

Blijven lezen !