De nieuwe vzw MKKJ – al van gehoord?

MKKJ slaat op Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren.

Over wie gaat dat dan?

Zowel jongens als meisjes met een andere culturele achtergrond (meisjes krijgen hier wel aparte begeleiding), kinderen die in armoede leven, kinderen met een handicap, kinderen in  de bijzondere jeugdzorg. In de praktijk gaat het om een moeilijk bereikbare , niet-georganiseerde jeugd tussen 2,5 en 25 jaar.

Het huidige stadsbestuur besloot al in oktober van vorig jaar om een eind te maken aan de veelheid  van  structuren, coördinatoren, organisaties die zich met kwetsbare jeugd onledig houden. In heel deze chaos ging er veel tijd en middelen verloren.  Niemand heeft trouwens zicht op de resultaten van al die actoren in deze vorm van jeugdwerking.

Zonder dat het schepencollege (of de gemeenteraad) hieromtrent jaarverslagen ontvingen,  kregen bijvoorbeeld  vroeger de volgende VZW’s stadstoelagen:  Habbekrats (84.000 euro), Uit de Marge (35.000), Arktos-Jenga (17.000), Pretmobiel  (35.000), Buurtsport (12.500), Boothuis (12.500), JAC (4.000).

De MKKJ is officieel op 5 mei 2014 opgericht en per 1 juli is de nieuwe vzw van start gegaan.

De gemeenteraad van juni kon nog net de bestuurders aanduiden, en op de valreep heeft het Schepencollege  ook nog  net vier jeugdwerkers aangeduid als het “dragend personeel” van de VZW. Iemand die al tewerkgesteld was in de vzw  ‘Uit de Marge’, twee jeugdwerkers uit ‘Arktos’ en een halftijdse jeugdwerker komende van  ‘Boothuis”’. De overkoepelende personeelsleiding berust bij coördinator Tom Verhulst.

Het volledige personeelsplaatje zal bestaan uit 10,5 voltijdse equivalenten (11 koppen).  Stad zal er daarvan 5,5 VTE tewerkstellen en de Buurt- en Nabijheidsdienst (BND) – die toch geen werk heeft – nog 5 VTE.

De personeelskost van de nieuwe vzw MKKJ voor de tweede helft van dit jaar bedraagt 138.377 euro. De werkingstoelage voor dit tweede semester is 44.151 euro.  BDN krijgt 65.000 euro.  ‘Uit de Marge’ krijgt nog zijn 35.000 euro. Arktos rest nog 13.666 euro en ‘Boothuis’ 6.250 euro.

Totaal budget voor MKKJ  voor de rest  van dit lopende jaar is dus 292.445 euro.

Merk op:  de (overigens rijke) vzw Habbekrats wil niet meedoen met de nieuwe overkoepelende  vzw.  Kortrijkwatcher weet niet waarom. (Habbekrats is in het bezit van een luxueus pand alhier aan de Leie en trekt wel een  nogal elitair kwetsbare jeugd aan.)

Met een volledige bezetting zal de personeelskost van MKKJ volgend jaar 246.959 euro bedragen en krijgt de vzw een budget toegewezen  van 359.865 euro.

Het grote voordeel van de nieuwe vzw MKKJ is dat de werking ervan transparant zal zijn. Er komen nu zeker jaarverslagen voor de gemeenteraad, met eindelijk enig inzicht over de resultaten van het georganiseerd omgaan met onze ongeorganiseerde, kwetsbare jeugd.