OCMW richt voedselhulpteam op (2)

Het project draagt de naam FOOD ACT en gaat over de oprichting van een voedselhulpnetwerk dat instaat voor de recuperatie van voedseloverschotten, rechtstreeks bij de producenten (bijv. boeren, voedselbedrijven).
Het Kortrijkse OCMW-voedselhulpteam zal zich evenwel uitsluitend richten op de ophaling en levering van overtollige tuinproducten. (Uw sla bijv. is dit keer niet slapjes uitgevallen en je hebt er de buik van vol.) De ploeg zal daarnaast nog kleine, eenvoudige taken uitvoeren op vlak van aanleg, onderhoud en oogsten van tuinen.

Voor de logistieke organisatie van dit alles zal het OCMW 8 werkervaringsplaatsen creëren voor zgn. leerwerknemers “met een arbeidszorgprofiel”. Die mensen hebben namelijk nood aan laagdrempelige trajecten met eenvoudig uit te voeren taken.

Het totale projectbudget voor FOOD ACT bedraagt 77.613 euro, maar is voor 80 procent gefinancierd door de POD Maatschappelijke Integratie.
Die subsidie van 53.534 euro zal het OCMW aanwenden voor:
– een projectmedewerker/technisch begeleider;
– de aanschaf van koelboxen;
– de afschrijving van een tweedehandsbestelwagen (over 1 jaar is dat 1.500 euro) en de belettering ervan;
– communicatie en disseminatie.

De overige OCMW-cofinanciering van 20 procent (24.079 euro) gaat naar:
– de (bestaande) loonkost van begeleiders van de leerwerknemers:
– de (bestaande) loonkost van de projectbegeleider;
– de aanschaf van een tweedehandsbestelwagen (ca. 7.500 euro – hiervoor is een budgetwijziging nodig).

Beste lezers, kijk maar uit naar een krakkemikkige bestelwagen met de letters “FOOD ACT“.
Nodig de begeleiders uit om (gratis) iets laagdrempelig te doen in uw tuin en geef het team dan al uw overtollige noten en peren. Pluk ze niet zelf !