Er komt een heus “kerkenplan”

Schepen van Financiën Catherine Waelkens (N-VA) – tevens bevoegd voor kerkfabrieken – bewijst maar weer eens dat zij een harde tante is.
Zij voert nu iets in het schild waar voormalig (op religieus gebied) tamelijk progressieve schepen Jean de Bethune (CD&V) nochtans nog voor terugschrok.

Schepen Waelkens wil namelijk een studiebureau aanstellen dat zal overgaan tot een inventarisering én categorisering van alle kerkgebouwen en andere panden (bijvoorbeeld kapellen) op Kortrijks grondgebied die op een of andere manier al of niet min of meer gebruikt worden voor de eredienst.
De categorisering stoelt op acht parameters, waarbij ongetwijfeld de criteria erfgoedwaarde, polyvalentie, onderhouds- en investeringskosten het meest zullen in het oog springen en ongetwijfeld de ouderlingen van de 21 kerkfabrieken zullen op stang jagen. Zéér nerveus maken. (Uitzonderlijke missen uitlokken.)

Want die studie moet in een tweede fase uiteindelijk leiden tot een “kerkenplan” dat drastisch zal concluderen welke gebouwen hun huidige bestemming kunnen behouden, of in aanmerking kunnen komen voor een nevenbestemming, een herbestemming of nuttig zijn voor de sloop.
Gedurfd anti-clericaal plan zeg ! In Kortrijk nog wel, vanouds aangezien als een kalotebastion.
Met ook implicaties voor de gemeentefinanciën (toelagen aan kerkfabrieken, restauratiepremies, doorgeefleningen) en daar is het de schepen van Financiën uiteraard om te doen, natuurlijk.

Voor de studie is maximaal 30.000 euro voorzien.

P.S.
Indertijd aanzag toenmalig schepen Jean de Bethune al de Onze-Lieve-Vrouwkerk als een toekomstig groot museum. Wat een schitterend idee. Geen Broelmuseum meer nodig.