Een pak aandelen van KV Kortrijk staan te koop

De gazetten (“Het Nieuwsblad” als eerste) pakten eind vorige maand uit met koppen die bij velen beroering verwekten, – wat de bedoeling is van sportgazetten.
“KV Kortrijk is te koop.” (“Het Kortrijks Handelsblad” van 29 augustus.) “KVK staat te koop” (“Het Laatste Nieuws” van 27 augustus.)

In werkelijkheid wil één aandeelhouder zijn papieren verkopen.
Het gaat om hoofdaandeelhouder Vincent De Gryse uit De Panne, die nu (tegen zijn zin?) bestuurder is van de club in opvolging van zijn onverwacht overleden broer Jean-Marc. (Wij spellen de familienaam met een ypsilon en gesplitst, zoals in de balansen van de CVBA ‘Kortrijk Voetbalt’. Andere kranten hebben het over Degrijse.)

Op het forum van de club stond te lezen dat de aandelen KVK van ‘de familie’ De Gryse’ 750.000 euro zouden kosten, en volgens de gazetten gaat dit om 81 procent van het globale aandelenpakket van de CVBA ‘Kortrijk Voetbalt’. (In het boekjaar 2012-2013 bedroeg het geplaatst kapitaal slechts 269.941 euro.)
Nog volgens de gazetten is het vorige seizoen afgesloten met een positief saldo en zou de club nu schuldenvrij zijn. De “Voetbalkrant” van 29 augustus wist zelfs te melden dat de club “te koop staat” voor 1,5 miljoen. (“Voetbalnieuws” zegt: 1,4 miljoen.)

Al die gegevens krijgen we ons voorgeschoteld zonder enige bronvermelding, zonder enige verwijzing naar een officieel document.
Onze kranten hebben het overigens nog in geen jaren gehad over de balansen van de CVBA ‘Kortrijk Voetbalt’. Hebben sinds jaren nog nooit gezegd dat de club verlies lijdt, insolvabel is en niet eens over voldoende liquide middelen beschikt.

Heel spijtig is dat we waarlijk nog tot volgend jaar zullen moet wachten om te weten of de club nu (augustus 2013) echt schuldenvrij is, wat de staat is (was) van het kapitaal en wat de waarde er eventueel van zou kunnen zijn.
Het boekjaar van de CVBA ‘Kortrijk Voetbalt’ begint altijd op 1 juli en eindigt op eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Het duurt dan nog bijna een half jaar eer men een Algemene Vergadering belegt om de jaarrekening goed te keuren en dan moeten we nog geruime tijd wachten op de neerlegging ervan bij de Nationale Bank. Tussen het einde van het boekjaar 2012-2013 en de neerlegging van de rekening bij de Nationale Bank bijvoorbeeld verliepen er zeven maanden!

De laatste gepubliceerde jaarrekening sloot af op 30 juni 2013. Er moet dus veel gebeurd zijn tijdens of na de zomer van vorig jaar. Of dit jaar? Kranten hebben daar niets over bericht.

De staat van het kapitaal en de aandelenstructuur is al sinds 22 juni 2006 tot en met het boekjaar 2012-2013 onveranderd gebleven
In 2005 bedroeg het geplaatst kapitaal slechts 25.000 euro. In juni 2006 kwam er een kapitaalsverhoging. De samenstelling van het geplaatst kapitaal bedroeg voor categorie A 223.941 euro (in het bezit van Jean-Marc De Gryse) en 46.000 euro voor categorie B. Maar al die jaren was er telkens een aandeelhouder die nog voor 15.750 euro “moest voldoen”. Niet geplaatst (niet opgevraagd) kapitaal. Voorheen van Francis Craeynest, nu van de nalatenschap van Jean-Marc De Gryse.

P.S.
Onze berichtgeving over het boekjaar 2012-2013 dateert van 1 februari 2014.
De solvabiliteit bedroeg voor dat jaar 23,2 procent. Moet minstens 25 of 30 procent zijn. De liquiditeit 0,88. Moet minstens 1 zijn. Het over te dragen verlies bedroeg 412.907 euro.
Waarom vertellen de kranten ons niet wat er intussen zoal ten goede is veranderd? Hoe dat komt?