Waarom is de opmaak van het nieuwe BBC-budget 2014 en het meerjarenplan zo stroef en traag verlopen?

Het schepencollege heeft zich dat onlangs afgevraagd.
Stel je het even voor.
Alsof de schepenen het zelf niet weten…
Waarlijk. Aan de accountantsorganisatie BDO (het kantoor uit Antwerpen) is letterlijk gevraagd “hoe het komt dat de implementatie van de (nieuwe) beleids- en beheerscyclus (BBC) te stroef en te traag is gebeurd”. De woorden “TE stroef en TE traag” komen dus niet van ons, Kortrijkwatcher. Zelfs niet van de oppositie.
(Wij zijn geen negativo’s!)

BDO heeft daaromtrent een viertal bevindingen overgemaakt aan het stadsbestuur.
– Het opstellen van de doelstellingen en indicatoren volgens de richtlijnen van de BBC moest al in het tweede kwartaal zijn gebeurd, maar die termijn is niet gehaald omwille van een “te veel” aan interne discussies, bijvoorbeeld over de werkingskosten.
– De communicatie tussen de dienst bedrijfsvoering, de financieel beheerder (de ontvanger) en de secretaris is te zwak. Die communicatie dient “versterkt”. (Er lopen al geruime tijd geruchten dat het absoluut niet klikt tussen ontvanger en secretaris.)
– Misschien heeft de gewijzigde organisatie binnen de dienst financiën er ook iets mee te maken. (Ja, de “cel boekhouding” ressorteert nu onder de directie bedrijfsvoering, meer speciaal het team “kernadministratie”. De directeur ‘bedrijfsvoering’ is Domien Deseyn, de teamleider ‘kernadministratie’ Sophie Beke en bevoegd schepen voor het geheel van ‘facility’ is Koen Byttebier.)
– Het is (was) in het geheel niet duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is. Welke taken behoren bij de financieel beheerder, bij de secretaris, bij de directie bedrijfsvoering en anderzijds bij het (nieuwe) managementteam en – ja, bij de “besluitvormers”? Dat moet allemaal veel duidelijker afgelijnd.

Aldus het BDO-kantoor. (Niet onze gemeenteraadwatcher.)

Nu is het wel heel interessant om weten (en weinigen weten het!) dat net dat BDO-kantoor uit Antwerpen in juni 2013 is aangesteld als externe consultant voor de begeleiding van het invoeren van de nieuwe Beheers- en Beleidscyclus in het jaar 2014. Dus voor de procesbegeleiding bij de opmaak van het nieuwe BBC-budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019.
De BDO-consultants hebben intussen ongetwijfeld een goed zicht op de inwendige keukens (meervoud) van het schepencollege en de stadsadministratie. Zeker weten.

In hun antwoord op de vraag waarom een en ander “te stroef en te traag” verloopt moeten die accountants wel enige voorzichtigheid (behoedzaamheid, bedachtzaamheid) aan de dag leggen.
En dit des te meer omdat het BDO-kantoor uit Antwerpen opnieuw is aangesteld om het stadsbestuur bij te staan bij de opmaak van het budget 2015 !

BLAMAGE

Is dat niet een beetje te aanzien als een affront voor de betrokkenen bij de ambtenarij en het schepencollege??
– Verloopt de opmaak van het budget 2015 nog altijd ietwat stroef en traag?
– Is er nog altijd een teveel aan interne discussies?
– Loopt de communicatie tussen de ambtenaren nog altijd mank?
– Is nog altijd niet uitgeklaard wie waarvoor verantwoordelijk is?

HOE GAAT HET DAAR EIGENLIJK? BINNEN DAT SCHEPENCOLLEGE?
Zien ze elkaar wel nog, buiten de formele wekelijkse vergadering?

P.S.
Het uurloon van de BDO-consultants bedraagt 95 euro, zonder BTW en zonder indexering.
Dat kan oplopen. De procesbegeleiding van die externen voor de maanden januari-april van dit jaar bedroeg alreeds 31.500 euro…
Staat niet in de gazetten…