Wat deden onze semi-professionele organisaties in 2013 voor kunst- en cultuurspreiding en wat krijgen ze van ons ? (1)

Ongeacht de inzet, de omzet, de intensiteit of aard van de werking krijgt praktisch iedere organisatie onveranderlijk 1.600 euro als jaarlijkse stadstoelage. Uitzondering evenwel voor Jeugd en Muziek (3.000 euro) en Parkjazz (1.500 euro)

Vzw Euterpe.

Realiseert een 6-tal kamermuziekconcerten met aandacht voor Vlaamse componisten en jonge talenten. Totaal aantal bezoekers: 1107. Omzet:27.796 euro.

Kortrijk Brass band.

Brengt brassmuziek op hoog niveau. Wekelijkse repitite in Kanaal 127. 10-tal concerten in binnen- en buitenland. Doet mee aan internationale wedstrijden. Omzet: 11.315 euro. Nieuw elan door aantrekken van jonge, nieuwe dirigent. .

The Concord Jazz Ensemble.

Brengt jazmuziek op hoog niveau. Wekelijks repetitie. 4 concerten. Omzet: 10.562 euro.

Archeologische stichting Zuidwest-Vlaanderen.

Opgravingen en in kaart brengen van vondsten. Voordrachten, rondleidingen, studiereizen. Vier publicaties. Omzet: 32.000 euro.

West-Vlaamse Gidsenkring – afdeling Kortrijk.

1108 gidsbeurten. 10 lezingen, diverse bijscholingen, voorbereiding viering 50-jarig bestaan. Omzet: 105.231 euro.

Respiro Dell’ Arte.

Muziekschool met 114 leerlingen, 5 leerkrachten in loondienst en 3 vrijwilligers. Muziekstages, diverse projecten, barok muziek ensemble trad 7 maal op. Omzet: 69.208 euro.

Radical Hearts.

Hedendaagse dans in combinatie met diverse kunstdisciplines. Performance- en tentoonstellingsproject “Wat weeft in mij” in het Raveelmuseum, optreden in tijdens Russisch Perm Festival. Omzet: 17.345 euro. (Een geval apart. In 2013 werden geen nieuwe projecten gecreëerd. Krijgt dit jaar nog 1.500 euro terwijl er geen activiteiten gebeuren in Kortrijk.)

Jeugd en Muziek Kortrijk.

55 klasconcerten, schoolconcerten en workshops, 3 openbare concerten. Omzet: 28.578 euro. (Stadstoelage 3.000 euro.)