Stadsbestuur Kortrijk leest de les aan de eigen Kortrijkse bestuurders van Leiedal

Nu moet u allereerst even bedenken dat schepen Koen Byttebier (VLD) de voorzitter is van de intercommunale Leiedal. Ondervoorzitter is raadslid en toekomstig schepen Axel Weydts (SP.A). Verder zetelt ook schepen Rudolphe Scherpereel (N-VA) in het bestuur.
Goed onthouden, voor het vervolg. Hoe schepenen binnen hun eigenste College zichzelf kunnen berispen.
Of dat niet om te lachen is??

In september is bekend gemaakt dat het bedrijventerrein Kortrijk-Noord met 22 hectare wordt uitgebreid, waarvan 18 ha op grondgebied Kuurne en 4 ha op het grondgebied van de Kortrijkse deelgemeente Heule. (Er zijn nog andere getallen in omloop.)
Het Kortrijkse schepencollege gaat hier uiteindelijk mee akkoord maar kon het onlangs niet nalaten om het bestuur van Leiedal een veeg uit de pan te geven. Twee schepenen krijgen hiermee van hun eigenste College een uitbrander.

1.
De Raad van Bestuur van Leiedal (zie verslag van 14 februari) beweert dat de uitbreiding van het bedrijverterrein is gestart in opdracht van het stadsbestuur van Kortrijk en het gemeentebestuur van Kuurne. Niets van, zo zegt het Kortrijkse schepencollege nu. Het gaat om een eigen initiatief van de intercommunale!
2.
Vroeger vroeg Leiedal aan gemeenten waar een bedrijventerrein werd aangelegd om een ‘solidariteitsbijdrage’ voor het niet-subsidiabel gedeelte van de aanleg van nutsleidingen. Ten laste van stad Kortrijk zou die bijdrage in dit geval tot 53.736 euro kunnen oplopen. Het schepencollege laat nu aan zijn eigenste bestuurders van Leiedal weten dat hiervoor geen budget is voorzien. Hierbij wordt fijntjes opgemerkt dat er nog voor de eindafrekening (vijf jaar na de voorlopige oplevering van het terrein) wellicht een gunstiger regeling mogelijk is.
(Het is trouwens zo dat een werkgroep binnen Leiedal zal bekijken of er geen andere formule van alternatieve financiering mogelijk is – zie verslag van de Raad van Bestuur dd. 28 maart.)
3.
De verwerving van het terrein (er zijn onteigeningen nodig) en de uitrusting ervan zal waarschijnlijk 500.000 euro vergen. Zonder verpinken laat het bestuur van Leiedal uitschijnen dat stad Kortrijk dit leningsbedrag volledig zal waarborgen. Dit is “niet afgetast met Stad“, zo repliceert het schepencollege nu diplomatisch. En de financiële beheerder (laat ons maar zeggen: de schepen van Financiën Waelkens) wil voor die borgstelling wel een gunstig advies geven op voorwaarde dat de verkoopopbrengsten van het terrein prioritair gaan naar de aflossing van de leninglast. (Overigens moet een waarborg van een lening goedgekeurd worden door de gemeenteraad.)
4.
Het schepencollege brengt Leiedal discreet in herinnering dat de intercommunale ook een bijdrage moet leveren aan Stad. Met name één procent op de kostprijs van riolerings- en wegeniswerken, met een maximum van 12.500 euro. Dit als vergoeding voor de prestaties van de stadsdiensten.
5.
Als algemene conclusie laat het schepencollege nog opmerken totaal niet akkoord te gaan met de redenering van Leiedal waarbij geacht wordt dat Stad automatisch gebonden is door de besluiten van de Raad van Bestuur van de intercommunale. Het schepencollege is echt van plan om ter zake Leiedal te behandelen als ieder andere ontwikkelaar. Leiedal moet zich niet inbeelden dat men zomaar een aantal (hoge) lasten kan opleggen aan Stad zonder dat die ergens met het stadsbestuur zijn “doorsproken“.

Heerlijk is dat allemaal!
Om mee te maken. Dat dit allemaal nog kan. Bij ons.