Een duur herinrichtingsplan voor de Grote Markt en de kruising Korte en Lange Steenstraat

Voor eind volgend jaar voorziet men een resem ingrepen in het winkelwandelgebied.
We beperken ons hier nu tot de prioritaire plannen voor de Grote Markt en die in de Lange Steenstraat, allemaal mede bedacht door de Spaanse urbanist Jose Farrando.

Grote Markt: een prioritaire investering van minimum 242.197 euro

– Aanleg van een loopstrook en bijhorende ingrepen in terraszone: 192.146 euro
(Het gaat om een aankoop en plaatsing van tegels, opbreken van goten.)
– Andere ingrepen in terraszone 33.541 euro
(Hier gaat het weerom om tegels en de plaatsing van steunpunten voor parasols.)

Die prioritaire ingrepen zouden dus 275.738 euro kunnen kosten, maar men hoopt dat laatste bedrag van 33.541 euro te kunnen recupereren bij de betrokken horecazaken. (Voor de parasols wil Stad overgaan tot en groepsaankoop.) In het meerjarenbudget is voor deze ingrepen slechts 220.000 euro voorzien.
In een later stadium wil men ook allerhande LED-verlichting op de Grote Markt vervangen en grondlampen plaatsen onder de bomenrij. Mogelijke kostprijs niet minder dan 216.590 euro. Voorts wil men het oorlogsmonument wat opkalfateren (9.170 euro) en vijf zitbanken plaatsen (11.653 euro).
Alles samen geteld zou de gehele herinrichting van de Grote Markt niet minder dan 479.610 euro kunnen kosten…

Kruising Lange en Korte Steenstraat: een investering van 50.051 euro

– Afbraak fontein en zitmuur, herstel wegdek en aanpassen riooldeksels: 42.352 euro.
(Naar het schijnt willen de handelaars van de Korte Steenstraat hiermee bereiken dat meer voetgangers die richting uitgaan. Maar wat denken de handelaars van Lange Steenstraat dan hierbij?)
– Wegnemen van een boom: 707 euro.
– Aankoop drie zitbanken: 6.992 euro.

P.S.
Heeft Jose Farrando wel een idee van de financiële toestand van onze stadskas??

Nieuw station en nieuwe stationsomgeving: de kosten van het eerste deelproject

Via uw lijfblad ‘Kortrijkwatcher’ kon u al vernemen wat het gehele project “nieuw station, nieuw busstation en heraanleg van de stationsomgeving (tunnels en pleinen)” zou kunnen kosten, met daarbij het resp. aandeel van de zes partners in de totaalsom.

Men raamt die kost (prijzen van januari van dit jaar) op 135,87 miljoen euro, exclusief BTW. Even opmerken dat de stuurgroep van het project exact een jaar geleden nog dacht dat men de werken zou kunnen klaren voor een bedrag van 103,65 miljoen euro.
In de huidige stand van zaken bedraagt het stadsaandeel in de totaalsom 12,64 miljoen, oftewel 15,29 miljoen euro mét BTW. De autonome gemeentelijke VZW PARKO draagt ook een steentje bij: 4,86 miljoen, oftewel 5,88 miljoen inclusief BTW.

Een voorontwerp (masterplan) van het gehele project is al in het jaar 2010 uitgedokterd.
Volgend jaar zal men eindelijk starten met de aanbesteding van een eerste deelproject.
Samengevat: de bouw van een ondergrondse parking (onder het Conservatoriumplein), de bouw van een nieuwe voetgangers-, fiets- en bustunnel (ten oosten van de bestaande onderdoorgang). Deze werken zouden starten in 2016. Later (2018) zal men een tunnel aanbrengen onder de Zandstraat, waarbij men de bestaande tunnel onder de sporen zal doortrekken zodat die opnieuw bovenkomt ter hoogte van de Burgemeester Nolfstraat. Zo krijgen we een bovengrondse verkeersluwe ruimte vrij. Ook de heraanleg van de rotonde aan de Minister Tacklaan maakt deel uit van het eerste deelproject. (Het kan ook een kruispunt worden.)
Einde van deze werken is voorzien in 2020, maar in de laatste gemeenteraad had de burgemeester daarover al enige twijfels…
(Het einde van alle werken – inclusief het nieuwe station dus- moet u zeker niet voor 2025 verwachten !)

Uit de gazetten kon u over dit alles vorige week al min of meer wat vernemen.
Kortrijkwatcher gaat wat nader in op de onderdelen van het project, de vraag wie wat gaat betalen en hoeveel dat allemaal gaat kosten. Onze weblog maakt daarbij onderscheid tussen de pure bouwkosten en de ‘andere kosten’, verbonden aan het project. De gazetten deden dit niet.
РVoor het projectmanagement, projectgebonden kosten en minder hinder co̦rdinatie is de verdeelsleutel in dit deelproject voor Stad bijv. 9,4% en voor Parko 3,8%.
– Voor externe communicatie en de studie minder hinder is het stadsaandeel 15% en dat van Parko 5%.
– Voor aannemingsgebonden kosten is het stadsaandeel 7,9 % en dat van Parko 10,0%;d

Wat neemt Stad ten laste inzake bouwkosten?
– de riolering in de tunnel Zandstraat
– de voetpaden in de fiets en bustunnel
– de bovengrondse aanleg van de nieuwe ruimte Zandstraat

Wat neemt Parko ten laste?
– 200 autostandplaatsen (op 1200) in de ondergrondse parking
– toegang in tunnel Zandstraat naar ondergrondse parkeerplaatsen van Parko

Wat neemt de NMBS ten laste?
– afbraak bestaande fietsenstallingen
– 1000 plaatsen ondergrondse parking
– toegang in tunnel Zandstraat naar ondergrondse NMBS-parkeerplaatsen
– afbraak deel dienstgebouw op de Tacksite

Wat neemt Infrabel ten laste?
– afbraak dienstgebouw aan het Conservatoriumplein

Wat neemt De Lijn ten laste?
– afbraak busstation en aanleg busbaan

Wat neemt het Vlaams Gewest ten laste?
– autotunnel voor doorgaand verkeer
– riolering
– heraanleg rotonde “Panorama”

TOTALE KOSTPRIJS VAN HET DEELPROJECT (excl. BTW)
Merk op: de gazetten maken hiernavolgend onderscheid niet.

– Pure bouwkosten: 41.639.523 euro.
– Bouwkost plus ‘andere kosten’: 51.749.452 euro.

KOSTENVERDELING BOUWKOSTEN PER PARTNER (excl. BTW)

Stad Kortrijk: 3.300.6821 euro (7,93%)
AGB PARKO: 4.174.498 (10,03%)
NMBS: 20.471.210 (49,16%)
Infrabel: 58.680 (0,14%)
De LIJN: 1.923.271 (4,62%)
Vlaams Gewest: 11.711.190(28,13%)

KOSTENVERDELING BOUWKOSTEN PLUS ANDERE KOSTEN (excl. BTW)
Stad: 4.099.556 euro
Parko: 4.861.013
NMBS: 25.992.050
Infabel: 579.172
De LIJN: 2.559.701
Vlaams Gewest: 13.657.960

P.S.
We zijn heel benieuwd naar de werkelijke gunningsprijzen.
Iets voor volgend jaar dus. En later komen dan de verrekeningen.

Zit u met een luieroverschot ? Ga naar de Pamperbank !

De OCMW-raad van 27 november aanstaande zal een samenwerkingsovereenkomst goedkeuren met de “West-Vlaamse Pamperbank”, in feite een organisatie van de cvba ‘Samen Sterk’, gekend vanwege de groepsaankopen voor gas en elektriciteit. (Voorzitster is Michèle Hostekint, SP.A-schepen in Roeselare en Vlaams volksvertegenwoordiger.)
Een koppel dat niet meer van plan is om nog kindjes te kopen zal in het vervolg een eventueel luieroverschot kunnen wegbrengen naar enkele verzamelpunten in de stad. Het is nog niet geweten waar die zullen komen. Of over het aantal.
De Pamperbank komt er in de Damaststraat 1, alwaar de Buurt- en Nabijheidsdienst en de ruildienst voor babykledij en kinderspullen “Mama’s voor Mama’s” reeds zijn gevestigd. Bij de ‘Mama’s’ kunnen kansarme gezinnen nu reeds voor slechts 1 euro 25 luiers aankopen.

Het project Pamperbank kadert dus in een hardnekkige strijd die schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene wenst te voeren tegen kinderarmoede.

De stadspremie voor gezinnen die herbruikbare luiers aankopen is van een heel andere aard. De bedoeling van die premie is milieuvriendelijk: het restafval verminderen. Men heeft namelijk ooit geconstateerd dat er in Kortrijk jaarlijks 980 ton aan wegwerpluiers en incontinentiemateriaal wordt opgehaald.
Of met die premie intussen daadwerkelijk het gewicht aan restafval is verminderd is ons onbekend.
In de periode 2004-2013 (tien jaar!) waren er slechts 153 aanvragen van gezinnen die konden aantonen dat ze voor minimum 150 euro luiers hadden aangekocht.
De premie bedraagt 50 procent van de factuur met een maximum van 100 euro. Er is in die tien jaar door Stad zowat 15.000 euro aan premies uitbetaald.

P.S.
In onze provincie telt men tegenwoordig pamperbanken in volgende gemeenten: Bredene, Brugge, Koekelaere, Kortemark, Menen, Oostende, Roeselare, Tielt, Torhout, Waregem, Zedelgem.

Er komt een pamperbank in Kortrijk !

Meer nieuws volgt nog
Moeders, even geduld.
We onderzoeken of het wel waar is!

Nu eerst nog iets heel anders te melden.
We vertelden u al dat de totale kostprijs voor de bouw van een nieuw station en de omgevingsaanleg tegenwoordig wordt geraamd op 135.879.505 euro. Exclusief BTW.
Exact een jaar geleden (stuurgroep van 21 november 2013) ging het nog om 103.658.206 euro.
Zo.
Dat weten we dan weer.

Nieuw station en heraanleg omgeving: het totale kostenplaatje

In een vorig stuk alhier vernam u wat meer over het stadsaandeel en dat van Parko in de kostprijs van de werken. Dat was dus resp. 15,2 en 4,8 miljoen op een totaal van 135,8 miljoen. (Even tussendoor opmerken dat in bepaalde media volkomen verkeerde bedragen circuleren. Zelfs in een Nederlands blad gespecialiseerd in het thema ‘openbaar vervoer’.)
Nu geven we het totaalplaatje. Het gaat nog altijd om ramingen, exclusief BTW.

Bouw en studiekosten in het kader van SWO2 en SWO3: 108.833.006 euro

Stad: 10.212.110
Parko: 4.174.489 (maar hier enkel voor SWO2)
NMBS: 69.200.549
Infrabel: 8.455.842
De Lijn: 5.077.300 Vlaams Gewest (AWV): 11.712.715 (enkel voor SWO2)

Studiekosten (voor SWO1 en 2 en 3 samen): 18.467.446 euro

Stad: 1.306.452
Parko: 480.066 (enkel voor SWO2)
NMBS: 12.915.524
Infrabel: 1.684.252
De Lijn: 652.363
Vlaams Gewest: 1.428.788 (enkel voor SWO1 en 2)

Bijkomende projectgebonden kosten: 1.276.983 euro
(Het gaat hier over verzekeringen en controles. In principe voor SWO2 en 3.)

Stad: 42.745
Parko: 51.162 (enkel voor SWO2)
NMBS: 885.343
Infrabel: 108.775
De Lijn: 45.640
Vlaams Gewest: 141.318 (enkel voor SWO2)

Andere projectgebonden kosten (voor SWO1 en 2 en 3): 7.307.070 euro
(Hier gaat om kosten verbonden aan het masterplan, management, studies, communicatie, minder-hindER, MER, een maquette, Toegankelijkheid, gronDverwerving, kleine werken, signalisatie,)

Stad: 1.082.775
Parko: 153.295 (enkel voor SWO2)
NMBS: 3.206.411
Infrabel: 1.003.578
De Lijn: 862.604
Vlaams Gewest: 993.406

HET TOTAAL: 135.879.505 euro

Stad: 12.644.082
Parko: 4.841.013 (enklel voor SWO2)
NMBS: 86.207.827
Infrabel: 11.252.448
De Lijn: 14.276.227
Vlaams Gewest: 14.276.227

Zo. Dat weten we alweer.
Nu nog wachten op de ware gunningsprijzen (met BTXW) van de gekozen firma’s. Daarna op de verrekeningen in min en meer.

P.S.
Volgend jaar probeert men eindelijk te starten met een eerste deelproject: een ondergrondse parking en een tunnel onder de Zandstraat. Daarover later meer.

Het stadsaandeel voor de bouw van het nieuwe station en de heraanleg van de omgeving

Alle kosten hierna vermeld zijn exclusief BTW. Het gaat wel om ramingen (er zijn nog geen gunningen bekend), opgemaakt in januari van dit jaar. Die kosten kunnen dus later nog ‘geactualiseerd” op basis van de gezondheidsindex. Maar de werkelijke prijzen zullen we evenwel pas kennen na allerlei tussentijdse verrekeningen en bij de opleveringen van de werken, – en dat zal nog minstens tien jaar duren.

Voor wie geen zin heeft om alles wat hierna komt helemaal te lezen, een zeer summiere samenvating.
De totale kostprijs voor het volledige project voor alle zes partners samen wordt geraamd om 135.879.505 euro, zonder BTW. (Met BTW mag u daar gerust nog 10 miljoen euro bijtellen.)
Daarvan komt 12.644.082 euro ten laste van Stad en 4.861.013 euro ten laste van ons gemeentebedrijf Parko.

Tussen de partners zijn er drie samenwerkingsovereenkomsten gesloten met een procentuele verdeling van de kosten.
– SWO 1 slaat op de opmaak van een masterplan, een mobiliteitsstudie, de kosten voor het projectmanagement en de communicatie.
– SWO 2 meer speciaal op bouwkosten, minder-hinder-kosten, een MER, onderzoekstudies, een maquette, toegankelijkheid, verwerving grond (fietsenstalling), kleine werken, signalisatie. (Naast de traditionele kosten voor management en communicatie.)
– SWO 3 gaat over bouwkosten, minder-hinder-kosten en alweer management- en communicatiekosten.

Aandeel Stad
SWO 1: 429.549
SWO 2: 4.099.556
SWO 3: 8.114.977
Totaal: 12.644.082 euro

Stad Kortrijk staat qua infrastructuur in voor rioleringen (tunnel Zandstraat), voetpaden (fiets- en bustunnel), pleinaanleg (Zandstraat).
Maar onze stad neemt nog veel andere kosten voor haar rekening: masterplan (40.000 euro), management (55.934 249.000 in SWO1, 249.000 in SWO2 en 193.000 in SWO3), minder-hinder (59.679 in SWO2 en 64.980 in SWO3), projectcommunicatie (280.000 in SWO3).
Voor de bouw- en studiekosten is ons aandeel 11.518.562 euro.

Aandeel Parko
Enkel voor SWO 2: 4.861.018 euro.
Het gemeentebedrijf participeert in de kosten voor de ondergrondse parking (voor 200 plaatsen op 1.200) en een deel van de tunnel Zandstraat.

In een volgend stuk bekijken we het totale kostenplaatje, voor alle partners.
Voor cijfer-liefhebbers. En voor de historie !

FIK-voozitter zou “méér met minder doen”?

Raadslid Arne Vandendriessche (VLD) is samen met Kelly Detavernier (N-VA) co-voorzitter van de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk”.
Arne liet via “Het laatste Nieuws” (5 april 2013) weten dat hij met zijn vzw van plan was om “meer te doen met minder“. (Hij vond trouwens dat de uitgaven voor grote evenementen in de stad het gerust met 30 procent minder konden stellen.)

Nu de cijfers.
Van de FIK-begroting en het jaaractieplan 2014 kon de gemeenteraad pas in maart van ditzelfde jaar kennis nemen. Het totale budget bedroeg 378.000 euro, zodat het schepencollege zich genoodzaakt zag om de stadstoelage op te trekken tot net hetzelfde bedrag! (193.000 plus nog een keer 185.000 euroots).
Vergelijk met 2013. De stadssubsidie was oorspronkelijk begroot op 150.000 euro maar uit de begrotingsrekening 2013 blijkt dat de FIk in dat jaar uiteindelijk 223.000 euro kreeg.

Dit jaar krijgt FIK dus van Stad (dat is van ons allen) 378.000 euro. En volgend jaar ook, blijkens de FIK-begroting 2015. Dat budget is namelijk nu al (begin deze maand) opgemaakt, – waarvoor een welgemeend proficiat.
Het totale budget voor volgend jaar is fors gestegen.
Men raamt de uitgaven op 517.350 euro en de inkomsten op niet minder dan 561.500 euro.

Sinksenfeesten

Uitgaven: 261.950 euro.
Waaronder:
– honoraria artiesten: 85.000
– huur materiaal: 37.000
– publiciteitskosten: 20.000
– hotelovernachtingen artiesten: 15.000
– muziek: 15.000

Inkomsten: 262.000 euro
Waaronder:
– een deel van de stadstoelage: 193.000
– verkopen (bars): 30.000
– jeugdrommelmarkt: 10.000

Zomergebeuren

Uitgaven: 131.900 euro
Waaronder:
– huur materiaal: 33.700
– artiesten 11 juli: 20.000
– artiesten zomerconcerten: 25.000

Inkomsten: 132.000 euro
Waaronder:
– deel stadstoelage: 85.000
– verkopen bars: 23.000

Wintergebeuren

Uitgaven: 107.500 euro
Waaronder:
– huur materiaal: 71.500
– publiciteitskosten: 10.000
– artiesten: 18.000

Inkomsten: 107.500 euro
Waaronder:
– deel stadstoelage: 90.000
– kerstmarkt: 16.000

P.S.
Op twitter (dd. 24 oktober) liet Arne Vandendriessche weten dat er met de firma “Woodland” uit Marke een sponsordeal is gesloten ter waarde van 100.000 euro gespreid over een periode van vier jaar. Gaat het om de huisjes op de kerstmarkt? In de begroting 2015 is voor het wintergebeuren nul euro sponsoring vermeld.

600 nodeloze ritten in de binnenstad?

Momenteel gebeuren er jaarlijks zowat 900 ritten door twee dienstverleners die enerzijds gefrankeerde post en anderzijds nog te frankeren post ophalen in het stadhuis.
Wie die dienstverleners zijn en wat dat allemaal kost, dat weten we niet. Het stadsbestuur wil nu via een zgn. ‘eenvoudige onderhandelingsprocedure’ komen tot één dienstverlener. Wie men daarvoor zal uitnodigen is ook onbekend.
Het doel is alleszins om te komen tot slechts 300 ritten per jaar en tegelijk een goedkopere dienstverlening. Kan het met een bakfiets ook? Is dit in het bestek voorzien? Kortrijk klimaatstad !!

P.S.
900 ritten per jaar? Als we er even van uitgaan dat een kalenderjaar in de stadsdiensten om en bij de 230 werkdagen telt, gaat het gemiddeld om zowat 4 ritten per dag.

Wat deden onze semi-professionele organisaties in 2013 voor kunst- en cultuurspreiding en wat kregen ze daarbij van ons? (2)

Kortrijk telt 13 gesubsidieerde semi-professionele organisaties voor kunst- en cultuurspreiding. Om van een stadstoelage te genieten moeten ze een jaarverslag uitbrengen over hun werking en financiële toestand. Het eigenaardige is nu dat al die organisaties allemaal sinds jaren 1.600 euro krijgen, ongeacht de intensiteit of de kwaliteit van hun werking en de gerealiseerde omzet. Er is één uitzondering: Jeugd en Muziek geniet van een subsidie van 3.000 euro.
(In een vorig stuk dd. 22 oktober kon u alhier al een summier overzicht krijgen van de werking van acht van die organisaties.
)

Kortrijks Lyrisch Toneel
Operette. Drie producties in de Schouwburg. Aantal bezoekers: 2.800. Omzet: 69.689 euro.

Stichting de Bethune
Rijk archief en bibliotheek van de familie in het kasteel van Marke. Acht groepen ontvangen. Aantal individuele bezoekers: 54. Informatie via email en telefoon bezorgd: 95. Goede website. Digitalisering van het archief. Omzet: 29.578 euro.

Stella Rosa
Hedendaagse dans. Inleiding bij voorstellingen (60) en straatanimatie in diverse steden (200-tal). Omzet: 143.941 euro. De stadsadministratie vraagt zich wel af wat de specifieke return is voor Kortrijk.

Vlaams Filmmuseum- en archief
Bewaren van audio-visueel erfgoed. Omzet: 7.600 euro. De stadsadministratie uit alweer zijn twijfels over de werking en de professionele aanpak van de instelling en dreigt ermee de subsidie terug te schroeven naar die van een gewone vereniging.

Parkjazz
Tweejaarlijks en tweedaags jazzfestival. Voorheen in het Begijnhofpark en de organisatie kreeg toen 3.000 euro omwille van de hoge logistieke kosten. (Nu in de schouwburg.) Zeven groepen traden op. Aantal bezoekers: 490. Omzet: 53.107 euro.

Zo.
Dat weten we dan alweer.

Schimmels doen erfgoeddepot van de bib verhuizen

Onze stadsbibliotheek in de Leiestraat bezit een unieke en enorme verzameling van incunabelen, handschriften, oude drukken, prenten, kaarten, allerhande iconografisch materiaal.
Dat alles is voornamelijk afkomstig uit de zogenaamde (vier) historische fondsen: Goethals-Vercruysse, Leopold Slosse, Joseph de Bethune en het Stadsfonds.
Het erfgoeddepot is evenwel al méér dan twee jaar om hygiënische redenen niet meer toegankelijk voor het publiek omdat in juni 2012 in twee magazijnen schimmelvorming is vastgesteld. Er was toen sprake van een besmetting met pluimschimmel van 60 strekkende meter plankkasten.

De bewaaromstandigheden van dat erfgoed zijn nog altijd niet ideaal en zullen dat ook nooit worden. Het gebouw is immers ontworpen om dienst te doen als supermarkt! (Weet u nog? De Priba!)
De besmetting blijft dus nog altijd latent aanwezig in het depot en kan bij slechte weersomstandigheden (veel regen) weer opflakkeren. Vandaar dat nu het drastische besluit is genomen om geheel het historisch erfgoed over te brengen naar het Rijksarchief Kortrijk. (Nu de huidige coalitie toch geen nieuwe bibliotheek wil bouwen zat er eigenlijk niets anders op…)

Maar vooraleer die bewaargeving kan gebeuren wil men uiteraard overgaan tot een professionele behandeling van minstens de aangetaste delen. Daarvoor werden inmiddels drie gespecialiseerde bedrijven aangeschreven om een offerte uit te brengen. Stad raamt de kosten op 50.000 euro en zal die zelf betalen. De speciale verpakking van al dat materiaal zal gebeuren door het personeel van het Rijksarchief. De meerkost hiervoor wordt geraamd op 21.000 euro. (600 strekkende meter maal 35 euro.) Die kost wil Stad recupereren door aan het Rijkarchief een jaarlijkse bijdrage van 5.000 euro te vragen om hiermee de kosten van de inventarisering en de digitalisering te dekken.