Naar een regionaal erfgoeddepot in Kortrijk?

Al vele, vele jaren (minsten zeven) smeken de stedelijke musea (en het erfgoedplatform) om een stedelijk en/of een regionaal erfgoeddepot. Sinds het nieuwe cultuurdecreet is het de taak van de provincie om regionale erfgoeddepots op te richten. (Voor de westhoek was Ieper de kandidaat.)
Nu zijn er blijkbaar ernstige gesprekken lopende tussen Stad en Provincie over het organiseren van een “intergemeentelijk, cultureel en onroerend erfgoeddepot” voor de regio Kortrijk-Roeselare op grondgebied Kortrijk.

Het schepencollege schuift als mogelijke site de parking van de Groothandelsmarkt in Heule naar voor.
Men raamt de totale oppervlaktebehoefte op 5.000 m². Alleen al de Kortrijkse collecties vergen 3.000 m².
Het gehele project zou 3 miljoen euro kunnen kosten en onze stad heeft zich voor één miljoen euro geëngageerd.

P.S.
Is Tijs De Schacht nog altijd coördinator voor het regionaal collectie- en depotbeleid?