Wat deden onze semi-professionele organisaties in 2013 voor kunst- en cultuurspreiding en wat kregen ze daarbij van ons? (2)

Kortrijk telt 13 gesubsidieerde semi-professionele organisaties voor kunst- en cultuurspreiding. Om van een stadstoelage te genieten moeten ze een jaarverslag uitbrengen over hun werking en financiële toestand. Het eigenaardige is nu dat al die organisaties allemaal sinds jaren 1.600 euro krijgen, ongeacht de intensiteit of de kwaliteit van hun werking en de gerealiseerde omzet. Er is één uitzondering: Jeugd en Muziek geniet van een subsidie van 3.000 euro.
(In een vorig stuk dd. 22 oktober kon u alhier al een summier overzicht krijgen van de werking van acht van die organisaties.
)

Kortrijks Lyrisch Toneel
Operette. Drie producties in de Schouwburg. Aantal bezoekers: 2.800. Omzet: 69.689 euro.

Stichting de Bethune
Rijk archief en bibliotheek van de familie in het kasteel van Marke. Acht groepen ontvangen. Aantal individuele bezoekers: 54. Informatie via email en telefoon bezorgd: 95. Goede website. Digitalisering van het archief. Omzet: 29.578 euro.

Stella Rosa
Hedendaagse dans. Inleiding bij voorstellingen (60) en straatanimatie in diverse steden (200-tal). Omzet: 143.941 euro. De stadsadministratie vraagt zich wel af wat de specifieke return is voor Kortrijk.

Vlaams Filmmuseum- en archief
Bewaren van audio-visueel erfgoed. Omzet: 7.600 euro. De stadsadministratie uit alweer zijn twijfels over de werking en de professionele aanpak van de instelling en dreigt ermee de subsidie terug te schroeven naar die van een gewone vereniging.

Parkjazz
Tweejaarlijks en tweedaags jazzfestival. Voorheen in het Begijnhofpark en de organisatie kreeg toen 3.000 euro omwille van de hoge logistieke kosten. (Nu in de schouwburg.) Zeven groepen traden op. Aantal bezoekers: 490. Omzet: 53.107 euro.

Zo.
Dat weten we dan alweer.