600 nodeloze ritten in de binnenstad?

Momenteel gebeuren er jaarlijks zowat 900 ritten door twee dienstverleners die enerzijds gefrankeerde post en anderzijds nog te frankeren post ophalen in het stadhuis.
Wie die dienstverleners zijn en wat dat allemaal kost, dat weten we niet. Het stadsbestuur wil nu via een zgn. ‘eenvoudige onderhandelingsprocedure’ komen tot één dienstverlener. Wie men daarvoor zal uitnodigen is ook onbekend.
Het doel is alleszins om te komen tot slechts 300 ritten per jaar en tegelijk een goedkopere dienstverlening. Kan het met een bakfiets ook? Is dit in het bestek voorzien? Kortrijk klimaatstad !!

P.S.
900 ritten per jaar? Als we er even van uitgaan dat een kalenderjaar in de stadsdiensten om en bij de 230 werkdagen telt, gaat het gemiddeld om zowat 4 ritten per dag.