FIK-voozitter zou “méér met minder doen”?

Raadslid Arne Vandendriessche (VLD) is samen met Kelly Detavernier (N-VA) co-voorzitter van de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk”.
Arne liet via “Het laatste Nieuws” (5 april 2013) weten dat hij met zijn vzw van plan was om “meer te doen met minder“. (Hij vond trouwens dat de uitgaven voor grote evenementen in de stad het gerust met 30 procent minder konden stellen.)

Nu de cijfers.
Van de FIK-begroting en het jaaractieplan 2014 kon de gemeenteraad pas in maart van ditzelfde jaar kennis nemen. Het totale budget bedroeg 378.000 euro, zodat het schepencollege zich genoodzaakt zag om de stadstoelage op te trekken tot net hetzelfde bedrag! (193.000 plus nog een keer 185.000 euroots).
Vergelijk met 2013. De stadssubsidie was oorspronkelijk begroot op 150.000 euro maar uit de begrotingsrekening 2013 blijkt dat de FIk in dat jaar uiteindelijk 223.000 euro kreeg.

Dit jaar krijgt FIK dus van Stad (dat is van ons allen) 378.000 euro. En volgend jaar ook, blijkens de FIK-begroting 2015. Dat budget is namelijk nu al (begin deze maand) opgemaakt, – waarvoor een welgemeend proficiat.
Het totale budget voor volgend jaar is fors gestegen.
Men raamt de uitgaven op 517.350 euro en de inkomsten op niet minder dan 561.500 euro.

Sinksenfeesten

Uitgaven: 261.950 euro.
Waaronder:
– honoraria artiesten: 85.000
– huur materiaal: 37.000
– publiciteitskosten: 20.000
– hotelovernachtingen artiesten: 15.000
– muziek: 15.000

Inkomsten: 262.000 euro
Waaronder:
– een deel van de stadstoelage: 193.000
– verkopen (bars): 30.000
– jeugdrommelmarkt: 10.000

Zomergebeuren

Uitgaven: 131.900 euro
Waaronder:
– huur materiaal: 33.700
– artiesten 11 juli: 20.000
– artiesten zomerconcerten: 25.000

Inkomsten: 132.000 euro
Waaronder:
– deel stadstoelage: 85.000
– verkopen bars: 23.000

Wintergebeuren

Uitgaven: 107.500 euro
Waaronder:
– huur materiaal: 71.500
– publiciteitskosten: 10.000
– artiesten: 18.000

Inkomsten: 107.500 euro
Waaronder:
– deel stadstoelage: 90.000
– kerstmarkt: 16.000

P.S.
Op twitter (dd. 24 oktober) liet Arne Vandendriessche weten dat er met de firma “Woodland” uit Marke een sponsordeal is gesloten ter waarde van 100.000 euro gespreid over een periode van vier jaar. Gaat het om de huisjes op de kerstmarkt? In de begroting 2015 is voor het wintergebeuren nul euro sponsoring vermeld.