Het stadsaandeel voor de bouw van het nieuwe station en de heraanleg van de omgeving

Alle kosten hierna vermeld zijn exclusief BTW. Het gaat wel om ramingen (er zijn nog geen gunningen bekend), opgemaakt in januari van dit jaar. Die kosten kunnen dus later nog ‘geactualiseerd” op basis van de gezondheidsindex. Maar de werkelijke prijzen zullen we evenwel pas kennen na allerlei tussentijdse verrekeningen en bij de opleveringen van de werken, – en dat zal nog minstens tien jaar duren.

Voor wie geen zin heeft om alles wat hierna komt helemaal te lezen, een zeer summiere samenvating.
De totale kostprijs voor het volledige project voor alle zes partners samen wordt geraamd om 135.879.505 euro, zonder BTW. (Met BTW mag u daar gerust nog 10 miljoen euro bijtellen.)
Daarvan komt 12.644.082 euro ten laste van Stad en 4.861.013 euro ten laste van ons gemeentebedrijf Parko.

Tussen de partners zijn er drie samenwerkingsovereenkomsten gesloten met een procentuele verdeling van de kosten.
– SWO 1 slaat op de opmaak van een masterplan, een mobiliteitsstudie, de kosten voor het projectmanagement en de communicatie.
– SWO 2 meer speciaal op bouwkosten, minder-hinder-kosten, een MER, onderzoekstudies, een maquette, toegankelijkheid, verwerving grond (fietsenstalling), kleine werken, signalisatie. (Naast de traditionele kosten voor management en communicatie.)
– SWO 3 gaat over bouwkosten, minder-hinder-kosten en alweer management- en communicatiekosten.

Aandeel Stad
SWO 1: 429.549
SWO 2: 4.099.556
SWO 3: 8.114.977
Totaal: 12.644.082 euro

Stad Kortrijk staat qua infrastructuur in voor rioleringen (tunnel Zandstraat), voetpaden (fiets- en bustunnel), pleinaanleg (Zandstraat).
Maar onze stad neemt nog veel andere kosten voor haar rekening: masterplan (40.000 euro), management (55.934 249.000 in SWO1, 249.000 in SWO2 en 193.000 in SWO3), minder-hinder (59.679 in SWO2 en 64.980 in SWO3), projectcommunicatie (280.000 in SWO3).
Voor de bouw- en studiekosten is ons aandeel 11.518.562 euro.

Aandeel Parko
Enkel voor SWO 2: 4.861.018 euro.
Het gemeentebedrijf participeert in de kosten voor de ondergrondse parking (voor 200 plaatsen op 1.200) en een deel van de tunnel Zandstraat.

In een volgend stuk bekijken we het totale kostenplaatje, voor alle partners.
Voor cijfer-liefhebbers. En voor de historie !