Nieuw station en heraanleg omgeving: het totale kostenplaatje

In een vorig stuk alhier vernam u wat meer over het stadsaandeel en dat van Parko in de kostprijs van de werken. Dat was dus resp. 15,2 en 4,8 miljoen op een totaal van 135,8 miljoen. (Even tussendoor opmerken dat in bepaalde media volkomen verkeerde bedragen circuleren. Zelfs in een Nederlands blad gespecialiseerd in het thema ‘openbaar vervoer’.)
Nu geven we het totaalplaatje. Het gaat nog altijd om ramingen, exclusief BTW.

Bouw en studiekosten in het kader van SWO2 en SWO3: 108.833.006 euro

Stad: 10.212.110
Parko: 4.174.489 (maar hier enkel voor SWO2)
NMBS: 69.200.549
Infrabel: 8.455.842
De Lijn: 5.077.300 Vlaams Gewest (AWV): 11.712.715 (enkel voor SWO2)

Studiekosten (voor SWO1 en 2 en 3 samen): 18.467.446 euro

Stad: 1.306.452
Parko: 480.066 (enkel voor SWO2)
NMBS: 12.915.524
Infrabel: 1.684.252
De Lijn: 652.363
Vlaams Gewest: 1.428.788 (enkel voor SWO1 en 2)

Bijkomende projectgebonden kosten: 1.276.983 euro
(Het gaat hier over verzekeringen en controles. In principe voor SWO2 en 3.)

Stad: 42.745
Parko: 51.162 (enkel voor SWO2)
NMBS: 885.343
Infrabel: 108.775
De Lijn: 45.640
Vlaams Gewest: 141.318 (enkel voor SWO2)

Andere projectgebonden kosten (voor SWO1 en 2 en 3): 7.307.070 euro
(Hier gaat om kosten verbonden aan het masterplan, management, studies, communicatie, minder-hindER, MER, een maquette, Toegankelijkheid, gronDverwerving, kleine werken, signalisatie,)

Stad: 1.082.775
Parko: 153.295 (enkel voor SWO2)
NMBS: 3.206.411
Infrabel: 1.003.578
De Lijn: 862.604
Vlaams Gewest: 993.406

HET TOTAAL: 135.879.505 euro

Stad: 12.644.082
Parko: 4.841.013 (enklel voor SWO2)
NMBS: 86.207.827
Infrabel: 11.252.448
De Lijn: 14.276.227
Vlaams Gewest: 14.276.227

Zo. Dat weten we alweer.
Nu nog wachten op de ware gunningsprijzen (met BTXW) van de gekozen firma’s. Daarna op de verrekeningen in min en meer.

P.S.
Volgend jaar probeert men eindelijk te starten met een eerste deelproject: een ondergrondse parking en een tunnel onder de Zandstraat. Daarover later meer.