Zit u met een luieroverschot ? Ga naar de Pamperbank !

De OCMW-raad van 27 november aanstaande zal een samenwerkingsovereenkomst goedkeuren met de “West-Vlaamse Pamperbank”, in feite een organisatie van de cvba ‘Samen Sterk’, gekend vanwege de groepsaankopen voor gas en elektriciteit. (Voorzitster is Michèle Hostekint, SP.A-schepen in Roeselare en Vlaams volksvertegenwoordiger.)
Een koppel dat niet meer van plan is om nog kindjes te kopen zal in het vervolg een eventueel luieroverschot kunnen wegbrengen naar enkele verzamelpunten in de stad. Het is nog niet geweten waar die zullen komen. Of over het aantal.
De Pamperbank komt er in de Damaststraat 1, alwaar de Buurt- en Nabijheidsdienst en de ruildienst voor babykledij en kinderspullen “Mama’s voor Mama’s” reeds zijn gevestigd. Bij de ‘Mama’s’ kunnen kansarme gezinnen nu reeds voor slechts 1 euro 25 luiers aankopen.

Het project Pamperbank kadert dus in een hardnekkige strijd die schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene wenst te voeren tegen kinderarmoede.

De stadspremie voor gezinnen die herbruikbare luiers aankopen is van een heel andere aard. De bedoeling van die premie is milieuvriendelijk: het restafval verminderen. Men heeft namelijk ooit geconstateerd dat er in Kortrijk jaarlijks 980 ton aan wegwerpluiers en incontinentiemateriaal wordt opgehaald.
Of met die premie intussen daadwerkelijk het gewicht aan restafval is verminderd is ons onbekend.
In de periode 2004-2013 (tien jaar!) waren er slechts 153 aanvragen van gezinnen die konden aantonen dat ze voor minimum 150 euro luiers hadden aangekocht.
De premie bedraagt 50 procent van de factuur met een maximum van 100 euro. Er is in die tien jaar door Stad zowat 15.000 euro aan premies uitbetaald.

P.S.
In onze provincie telt men tegenwoordig pamperbanken in volgende gemeenten: Bredene, Brugge, Koekelaere, Kortemark, Menen, Oostende, Roeselare, Tielt, Torhout, Waregem, Zedelgem.