Nieuw station en nieuwe stationsomgeving: de kosten van het eerste deelproject

Via uw lijfblad ‘Kortrijkwatcher’ kon u al vernemen wat het gehele project “nieuw station, nieuw busstation en heraanleg van de stationsomgeving (tunnels en pleinen)” zou kunnen kosten, met daarbij het resp. aandeel van de zes partners in de totaalsom.

Men raamt die kost (prijzen van januari van dit jaar) op 135,87 miljoen euro, exclusief BTW. Even opmerken dat de stuurgroep van het project exact een jaar geleden nog dacht dat men de werken zou kunnen klaren voor een bedrag van 103,65 miljoen euro.
In de huidige stand van zaken bedraagt het stadsaandeel in de totaalsom 12,64 miljoen, oftewel 15,29 miljoen euro mét BTW. De autonome gemeentelijke VZW PARKO draagt ook een steentje bij: 4,86 miljoen, oftewel 5,88 miljoen inclusief BTW.

Een voorontwerp (masterplan) van het gehele project is al in het jaar 2010 uitgedokterd.
Volgend jaar zal men eindelijk starten met de aanbesteding van een eerste deelproject.
Samengevat: de bouw van een ondergrondse parking (onder het Conservatoriumplein), de bouw van een nieuwe voetgangers-, fiets- en bustunnel (ten oosten van de bestaande onderdoorgang). Deze werken zouden starten in 2016. Later (2018) zal men een tunnel aanbrengen onder de Zandstraat, waarbij men de bestaande tunnel onder de sporen zal doortrekken zodat die opnieuw bovenkomt ter hoogte van de Burgemeester Nolfstraat. Zo krijgen we een bovengrondse verkeersluwe ruimte vrij. Ook de heraanleg van de rotonde aan de Minister Tacklaan maakt deel uit van het eerste deelproject. (Het kan ook een kruispunt worden.)
Einde van deze werken is voorzien in 2020, maar in de laatste gemeenteraad had de burgemeester daarover al enige twijfels…
(Het einde van alle werken – inclusief het nieuwe station dus- moet u zeker niet voor 2025 verwachten !)

Uit de gazetten kon u over dit alles vorige week al min of meer wat vernemen.
Kortrijkwatcher gaat wat nader in op de onderdelen van het project, de vraag wie wat gaat betalen en hoeveel dat allemaal gaat kosten. Onze weblog maakt daarbij onderscheid tussen de pure bouwkosten en de ‘andere kosten’, verbonden aan het project. De gazetten deden dit niet.
РVoor het projectmanagement, projectgebonden kosten en minder hinder co̦rdinatie is de verdeelsleutel in dit deelproject voor Stad bijv. 9,4% en voor Parko 3,8%.
– Voor externe communicatie en de studie minder hinder is het stadsaandeel 15% en dat van Parko 5%.
– Voor aannemingsgebonden kosten is het stadsaandeel 7,9 % en dat van Parko 10,0%;d

Wat neemt Stad ten laste inzake bouwkosten?
– de riolering in de tunnel Zandstraat
– de voetpaden in de fiets en bustunnel
– de bovengrondse aanleg van de nieuwe ruimte Zandstraat

Wat neemt Parko ten laste?
– 200 autostandplaatsen (op 1200) in de ondergrondse parking
– toegang in tunnel Zandstraat naar ondergrondse parkeerplaatsen van Parko

Wat neemt de NMBS ten laste?
– afbraak bestaande fietsenstallingen
– 1000 plaatsen ondergrondse parking
– toegang in tunnel Zandstraat naar ondergrondse NMBS-parkeerplaatsen
– afbraak deel dienstgebouw op de Tacksite

Wat neemt Infrabel ten laste?
– afbraak dienstgebouw aan het Conservatoriumplein

Wat neemt De Lijn ten laste?
– afbraak busstation en aanleg busbaan

Wat neemt het Vlaams Gewest ten laste?
– autotunnel voor doorgaand verkeer
– riolering
– heraanleg rotonde “Panorama”

TOTALE KOSTPRIJS VAN HET DEELPROJECT (excl. BTW)
Merk op: de gazetten maken hiernavolgend onderscheid niet.

– Pure bouwkosten: 41.639.523 euro.
– Bouwkost plus ‘andere kosten’: 51.749.452 euro.

KOSTENVERDELING BOUWKOSTEN PER PARTNER (excl. BTW)

Stad Kortrijk: 3.300.6821 euro (7,93%)
AGB PARKO: 4.174.498 (10,03%)
NMBS: 20.471.210 (49,16%)
Infrabel: 58.680 (0,14%)
De LIJN: 1.923.271 (4,62%)
Vlaams Gewest: 11.711.190(28,13%)

KOSTENVERDELING BOUWKOSTEN PLUS ANDERE KOSTEN (excl. BTW)
Stad: 4.099.556 euro
Parko: 4.861.013
NMBS: 25.992.050
Infabel: 579.172
De LIJN: 2.559.701
Vlaams Gewest: 13.657.960

P.S.
We zijn heel benieuwd naar de werkelijke gunningsprijzen.
Iets voor volgend jaar dus. En later komen dan de verrekeningen.