Over de stijging van de “andere” belastingontvangsten in de periode 2013-2015 (2)

In een vorig stuk bekeken we de stijgende opbrengsten van de drie traditionele aanvullende belastingen. Die zgn. opcentiemen worden in alle gemeenten geheven, weliswaar met verschillende aanslagvoeten. Naast deze drie klassieke belastingen zijn er nog “andere” puur plaatselijke gemeentelijke belastingen.

Het budget 2015 vermeldt voor de “andere belastingen” een ontvangst van 10.035.278 euro. Het budget van het nog lopende jaar 2014 voorzag 8.738.157 euro. Een volledige vergelijking met het totaal voor het jaar 2013 valt moeilijk op te maken want toen gebruikte onze stad nog de oude begrotingsmethode.

Lezers van onze plaatselijke “embedded press” zijn intussen na twee jaar bewind nog altijd niet volkomen op de hoogte van het feit dat de tripartite-coalitie al onmiddellijk bij haar aantreden drie totaal nieuwe plaatselijke belastingen heeft ingevoerd. Niettegenstaande men beloofde dat er geen belastingverhoging zou komen.
Wat brachten ze op?

1. De verblijfsheffing (overnachtingen in hotels)
2013: 170.000 euro begroot maar volgens de jaarrekening nul euro netto vastgelegde rechten
2014: 200.000 euro (begroot)
2015: 203.480 euro (begroot)

2. Heffing op geldautomaten
2013: 25.000 begroot maar nul euro vastgestelde rechten
2014: 25.436
2015: 25.880

3. Heffing op “sampling”
Specifiek bedrag niet gevonden maar de ontvangst zit waarschijnlijk verborgen in de post “andere belastingen op ondernemingen”.

Hierna volgt een overzicht van nog een aantal door ons bestuur geheven belastingsoorten. We tellen er 33 maar we vermelden enkel deze met een hoge opbrengst. Zoek zelf de sterkste stijgers.

Parkeren
– 2013: 4.448.508 (vastgesteld recht)
– 2014: 3.357.569 (raming)
– 2015: 3.325.000 (raming)

Verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk
– 554.037
– 1.300.000
– 1.622.750

Afgifte vuilniszakken
– 1.373.641
– 1.400.000
– 1.400.000

Afgifte administratieve stukken
– 382.755
– 329.478
– 643.563
(Deze sterke stijging zou te maken hebben met een andere vorm van boekhouding, maar geen zo sterke meeropbrengst betekenen.)

Ophalen bedrijfsafval
– 612.840
– 615.979
– 626.697

Gebruik van openbaar domein
– 382.776
– 387.537
– 394.280

Plaatsrecht kermissen
– 286.533
– 271.922
– 276.653

Reclameborden
– 156.000 begroot maar nul euro vastgesteld
– 158.721
– 221.400

Plaatsrecht markten
– 137.804
– 144.046
– 146.559

Vertoningen (films)
– 200.000 begroot maar slecht 90.012 vastgesteld
– 131.000
– 133.274

Taxidiensten
– 25.691
– 23.038
– 23.489

Leegstand
– 51.351 begroot maar slechts 14.109 vastgesteld
– 52.287
– 58.158

Zo.
Dat weten we dan alweer.