Parkeeropbrengsten van het parkeerbedrijf Parko versus kosten

Kortrijkse burgers klagen verschrikkelijk over de gretigheid van de pakmadams en menen nog altijd dat het autonoom gemeentebedrijf Parko teveel geld binnenrijft. Maar cijfers kent men niet. (Ze staan ook nooit te lezen in de gazetten. Journalisten kennen de begrotingen of jaarverslagen van Parko niet.) Burgers vergeten evenwel dat Parko ook hoge kosten heeft.

Maar nu dus eerst de geraamde opbrengsten voor dit jaar 2014 en (tussen haakjes) volgend jaar 2015.
– Naheffingen (dat zijn dus de boetes): 1.180.000 euro (1.500.000 euro)
– Heffing in munten: 1.950.000 (2.000.000)
– Heffing SMS-parkeren: 400.000 (550.000)
– Parking Veemarkt: 425.000 (350.000)
– P Schouwburg: 750.000 (750.000)
– P Expo: 700.000 (700.000)
– P Broeltorens: 225.000 (250.000)
– P Station: 30.000 (nul wegens werken)
– P Nieuwsraat: 20.000 (30.000)
– Kasteelstraat: 8.500 (30.000)
– P Sint-Denijsestraat: (volgend jaar 3.000)

Totalen van de parkeeropbrengsten, inclusief de naheffingen: 5.688.500 (6.163.000)

Parko heeft nog andere opbrengsten. Bijvoorbeeld van bewonerskaarten, inname openbaar domein, GAS, bankintresten.
De geraamde totalen van ALLE opbrengsten samen: 6.006.000 euro in 2014 en 6.653.600 euro volgend jaar.
N.B. De geraamde opbrengsten stijgen jaar na jaar en bereiken 7 miljoen in 2018.

Maar zoals gezegd heeft Parko ook kosten.
Bijvoorbeeld:
– voor onderhoud en herstellingen (schoonmaak, HVAC, verlichting, parkeerautomaten, camera’s, signalisatie, enz.): 299.500 euro (323.000 euro)
– leveringen water, elektriciteit, gas, benzine: 134.500 (135.000)
– portkosten: 75.000 (140.000)
– uitbouwen fietsparkeerbeleid: 115.000 (115.000)
– gedetacheerd personeel stad Kortrijk: 230.000 (110.000)
– bezoldigingen: 1.605.000 (1.550.000)
– financiële kosten (intresten): 373.000 (411.000)

Totalen van de (geraamde) kosten: 5.329.750 (5.128.500)

Het saldo (totale opbrengsten min totale kosten) is dus positief: 676.350 euro in 2014 en zelfs 1,5 miljoen euro in 2015.
Dat saldo blijft positief over de komende jaren heen en bereikt in 2019 zelfs 2 miljoen euro.
Maar uit een ander stuk op kortrijkwatcher bleek al dat Parko in de toekomst geconfronteerd wordt met geweldig zware investeringen voor de bouw van nieuwe (ondergrondse) parkeergarages.