De kostprijsberekening van de te bouwen fuifzaal: een geval van hogere wiskunde

Er komt op Kortrijk-Weide in het verlengde van de vroegere NMBS-loods (waar nu het jeugdcentrum Tranzit is ondergebracht) een middelgrote fuifzaal.
Als budgettaire doelstelling had het schepencollege ooit een bedrag van 2,1 miljoen euro in gedachten. Wel te verstaan: exclusief BTW en exclusief erelonen.

Op 19 mei 2014 heeft het schepencollege de studieopdracht gegund aan “B-architecten” uit Antwerpen op basis van hun ingediende visie. Oorspronkelijk (in januari van vorig jaar) waren er niet minder dan 42 kandidaat-dienstverleners waarvan vijf uit Kortrijk. Na selectie en veel overleg bleven er nog vijf geselecteerden over. (Eén bureau uit Kortrijk was er toen nog bij.) De inschrijvingsprijzen van de kandidaten zijn nooit officieel gepubliceerd in de notulen van het College. (Bij een offerteaanvraag is het overigens niet noodzakelijk de laagste inschrijver die de opdracht krijgt.)

Vanwege het vele palaver met allerlei instanties en personen is het bureau “B-architecten” pas is in oktober vorig jaar met een vierde (finale!) voorontwerp op de proppen gekomen. Raming van de kostprijs: 2.425.733,80 euro, exclusief BTW.
Het studiebureau kon deze verhoging van de prijs wel degelijk verantwoorden. (Het zou ons niet verbazen als de bijkomende werken net het gevolg waren van de vele overlegronden.)
Er moest een hoogspanningscabine geïntegreerd in het gebouw die tegelijk de loods, de fuifzaal en het nieuwe zwembad zou bedienen. Er is gevraagd om een terras en om een rokersruimte te voorzien in de loods. De lift moest groter en de deuren breder. Om vandalisme te voorkomen zou men stalen deuren installeren en moest ook het sanitair in roestvrij staal. Men wou ook nog een alarmsysteem “met toespraak”. Er waren bijkomende maatregelen nodig voor de brandveiligheid.

Vereenvoudigingen

Het stadsbestuur vond de geschatte 2,4 miljoen veel te duur en heeft – waarschijnlijk alwéér met veel overleg – naar besparingen gezocht. “Vereenvoudigingen” voor een totaal bedrag van 165.151 euro.
Enkele grote vereenvoudigingen:
– geen groen dak meer (-74.049 euro)
– eliminatie van plooiwanden (-51.730 euro)
– eliminatie van schaarhekkens aan de bar (-28.972 euro)
– halveren van de oppervlakte aan binnenramen (-12.967 euro).

En zo komen we tot een nieuwe raming van het schepencollege: 2.260.621 euro. Excl. erelonen en BTW.
Maar dat dacht u.
U kent de totale projectkost nog niet. Die raamt men op 2.706.715 euro. Exclusief BTW maar nu incl. erelonen.

Een overzicht van de posten:
– werken basisprogramma (raming!): 2.260.621 euro
– ereloon (10 procent op de gunningsprijzen die evenwel nog niet gekend zijn): voorlopig 226.062 euro
– meerwerken (?): 79.121 euro
– contractuele herzieningen: 33.909 euro
– twee takelbare lichtbruggen: 40.000 euro
– fietsenstallingen (200 fietsen): 12.000 euro
– compensatie warmtenet: 25.999 euro
– compensatie regenwater: 5.000 euro
– nutsaansluitingen: 20.000 euro
– ereloon EPB-verslaggever: 3.000 euro
Рereloon veiligheidco̦rdinator: 2.000 euro.

TOTAAL: 2.706.715 euro, exclusief BTW.
Maar nu moet u weten dat er in het budgettair meerjarenplan een verbinteniskrediet is opgenomen van slechts 2.499.879 euro.

Gelukkig heeft men HOWEST kunnen meesleuren in het bad.
De hogeschool is bereid om voor 500.000 euro te participeren in het project.
– Voor 250.000 euro in het basisprogramma in ruil voor een langdurige gebruiksovereenkomst als bevoorrechte partner.
– Voor nog eens 250.000 euro om de fuifzaal te kunnen gebruiken als exposure platform voor hoogtechnologische multimedia.

P.S.
De timing van het project is verlaat.
Aanvankelijk dacht men dat de werken al zouden zijn aanbesteed in december vorig jaar.
Nu wordt dat iets tussen april en mei 2015. Aanvang van de werken: september 2015 i.p.v. maart.