De kostprijs van het kerstgebeuren en eindejaar in stad (2014-2015)

Kortrijkzanen weten dat graag, wat stadsevenementen kosten. Tenslotte betalen we dat allemaal zelf. We krijgen gewoon “sigaren uit eigen doos”, zoals de Hollanders dat zo mooi en accuraat beschrijven.
“Winter in Kortrijk” (WIK) liep dit jaar van zaterdag 6 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015.
Voor zover gekend liepen de directe kosten voor Stad en FIK (Feest in Kortrijk) dit maal – in vergelijking met vorig jaar – absoluut niet heel hoog op.
We proberen dit infra nog enigzins te verklaren.

Uitgaven geput uit het budget ‘Imago’: 47.000 euro (Vorig jaar: 71.524 euro.)
– Programmatie (vergoeding voor FIK): 12.000
– Verlichting Broeltorens en Belfort (door Fami): 20.000
– Communicatie (vergoeding aan Handelsdistrict): 15.000

Uitgaven geput uit het budget ‘Evenementen’: 23.615 euro (vorig jaar: 103.095 euro)
– Ophangen en afnemen van verlichting in de deelgemeenten, Overleie, Doorniksewijk: 11 maal 1.250 = 11.250
– Plaatsen van LED-kerstboom op Veemarkt: 7.865
– Opening van Winter in Kortrijk en Super Shopping (vergoeding aan Theatech): 2.500
– Vuurwerk (Theatech): 2.000

Uitgaven geput uit budget ‘Communicatie’: 6.200 euro (vorig jaar: 25.000 euro)
– Aankondigingsborden (vergoeding aan Akzie): 2.000
– Overdruk Stadskrant (drukkerij Delabie): 4.200

Uitgaven beschouwd als ereloon: 2.666 euro (geen vergelijking mogelijk)
– Animatie opening WIK en Super Shopping: (vergoeding voor Bolwerk): 2.600

SUBTOTAAL directe kosten voor Stad: 79.415 euro.

WAT TELLEN WE DAAR NU NOG BIJ ?
– De nieuwjaarsreceptie voor de bevolking: 15.400 euro
– De gedane kosten gedaan door FIK: 80.000 euro (Volgens co-voorzitter Arne Vandendriessche in ‘Het Laatste Nieuws’. We weten niet of dit inclusief de stadsvergoeding van 12.000 euro is.)
Zo komen we aan een nieuw (sub)totaal van laat ons zeggen 174.815 euro.

MAAR !
In het lijstje van de kosten voor Stad ontbreken me dunkt enkele elementen:
– raamverlichting van het stadhuis (vorig jaar: 19.384 euro)
– ophangen en afnemen van verlichting in andere straten dan hierboven vermeld: X euro?
– receptie op het stadhuis bij de opening van WIK: X euro?
Рde kerstverlichting in het Begijnhof (dag ̩n nacht!): helemaal door het OCMW betaald?
– sonorisatie: X euro?

Tenslotte ontbreken bij het overzicht van de kostenberekening telkenjare grote posten:
– energiekosten (elektriciteit!)
– inzet van stadspersoneel, politie en brandweer (overuren?)
– logistiek en materiaal (wagens, kranen)
– verzekeringen
– enzovoort?

BESLUIT
We weten niet wat WIK heeft gekost, en zullen het ook nooit weten
.

Vorig jaar waren de kosten voor Stad begroot op niet minder dan 232.125 euro. Dedju.
Een vergelijking is moeilijk te maken.
– De “kerstcadeaus” op de Grote Markt moesten toen nog gekocht: + 22.082 euro. (Kostten nu niks?)
– De raamverlichting van het stadhuis moest aangelegd: + 19.384 euro. (En nu?)
РBID kreeg en vergoeding van 36.500 euro voor het aanbrengen van kerstbomen bij winkels, het aanleggen van terrassen bij caf̩s, straatverlichting.
РEr is v̩̩l meer geld besteed aan communicatie (25.000 euro!)

TOT SLOT:
BESTE WENSEN VAN DE VOLTALLIGE REDACTIE VAN KORTRIJKWATCHER !!