Vandaag nieuwjaarsreceptie van het stadspersoneel

We waren het bijna vergeten. Het personeelsevent gaat traditioneel door op de eerste vrijdag van het jaar.
Deze maal van 15 tot 20 uur. Voor het geval u dit bericht nog vandaag leest: u kunt nog delen in de feestvreugde, want er is een afterparty voorzien in Den Chips, de afspanning van gewezen VLD-raadslid Hans Masselis.

De receptie is kostenbewust georganiseerd, in die zin dat de stadsdiensten zoveel als mogelijk zelf het evenement organiseren en instaan voor het vervullen van een aantal taken. Zo verzorgt het OCMW bijv. – net als vroeger – de vijf aperitiefhapjes. Men schrapt ook optredens. De totale kostprijs van het evenement bedraagt nochtans alweer bijna 30.000 euro, terwijl men het vroeger goedkoper deed. (Bijv. voor 25.000 euro in 2013.)

Iedere partij staat in voor een deel van de onkosten, volgens het aantal genodigden.
– Stad zelf staat in voor (afgerond) 59 procent van de kosten, want men verwacht van die kant 1436 deelnemers.
– OCMW: 700 deelnemers, aandeel 9 procent, evenwel met een maximum van 8.391 euro.
– AGB SOK: 2 deelnemers, aandeel 0.08 procent.
– AGB Buda: 5 deelnemers, aandeel 0,21 procent.
– AGB Parko: 49 deelnemers, 2,02 procent.
– Brandweer met 229 deelnemers moet dit jaar zijn aandeel van 9 procent niet betalen.

De politie doet weer niet mee.

Kosten: 29.688 euro.
Verdeling:
– algemene kosten Xpo: 3.012 euro
– camera PicAbelCo: 906 euro (men maakt een filmpje)
– DJ: 544 euro
– geluid en licht: 8.942 euro
– catering Xpo: 14.598 euro (er is ook vegetarisch eten)
– huur materiaal Xpo: 1.685 euro

Er zijn geen toespraken voorzien !
De deelnemers worden uitgenodigd om een wenskaart in te vullen die begint met de zin: “En als we nu eens samen…”