Een (nog altijd een beetje voorlopige) eindafrekening van het nieuwe vlasmuseum “Texture”

In de gemeenteraad van vorige maandag (gisteren) moest er een eindafrekening goedgekeurd van het lot 10, slaande op de aankoop van vast meubilair. Geagendeerd omdat de eindafrekening méér dan 10 procent hoger uitkwam dan het gunningsbedrag. In plaats van 188.912 euro ging het om 213.264 euro (inclusief BTW).
(Raadsleden weten dit niet, dat het moet.)
De raadsleden kregen meteen inzicht in de kosten voor alle 11 loten, de honoraria en de nutsvoorzieningen. Goeie zaak zeg. Maar de geachte raadsleden gaven geen kik. De schepen van cultuur en de schepen van ‘facility’ zwegen ook. (Iedereen keek verlangend uit naar de nieuwjaarsreceptie.)

Het eindtotaal sluit met een bedrag van 5.627.301 euro (inclusief erelonen en BTW).
Dat is ten opzichte van het bij het huidige bestuur voorziene budget (5,29 miljoen) een afwijking van slechts 4,3 procent.
Er zijn een aantal supplementaire ingrepen geweest die niet in het basis ontwerpdossier van noA-archtectenbureau en Madoc waren voorzien. Inderdaad. Dat gaat altijd zo. (Lagere inschrijvers hebben dan het nakijken. Een doordenkertje.)

Maar wat men vergeet is dat er tegelijk een aantal grote werken zijn geschrapt, of beter gezegd: uitgesteld.
De vorige coalitie (CD&V plus VLD) schrok zich namelijk begin 2012 een hoedje toen de ontwerper kwam aandraven met een raming van méér dan 6 miljoen euro, zodat het toenmalige bestuur besloot om over te gaan tot een ‘ombuigingsbeleid’: een gefaseerde verbouwing (loods, depot, koelsysteem). Hierdoor kon voorlopig zowat één miljoen “bespaard”.

Laat ons ook nog even memoreren dat voor het gebouw (de vroegere Euroshop in de Noordstraat) een erfpacht is betaald van 2.034.021 euro. Cash in het handje.
Dit brengt de totale prijs voor het nieuwe museum TEXTURE op 7.661.322 euro.

Hierna een prijslijstje van een aantal posten die u wellicht kunnen interesseren, met tussen haakjes het oorspronkelijke gunningsbedrag.

Werken / leveringen
– Lot 1 – ruwbouw: 1.473.412 (1.308.424)
– Lot 2 – afwerking: 1.028.464 (808.171)
– Lot 7 – multimedia: 204.133 (220.443)
– Lot 8 – audiovisuele creaties: 156.634 (183.254)
– Museumplein: 50.000 (idem)

Erelonen
– NoA-Madoc: 540.052 (493.938)
– research en redactie: 39.325 (idem)

De eindafrekening is nog altijd een beetje voorlopig omdat een aantal (niet onbelangrijke) bedragen nog kunnen wijzigen: ruwbouw, afwerking, hvac en sanitair, elektriciteit, en dientengevolge het ereloon voor de ontwerper.

P.S.
Er komen subsidies! Niet getreurd.