Bpost mag post van stad afhalen en frankeren

In een vroeger stuk alhier (dd. 10 november 2014) wezen we er al op dat twee dienstverleners dagelijks zorgden voor enerzijds het afhalen en frankeren van postpakketten bij de stadsdiensten en anderzijds het wegbrengen van gefrankeerde post. Jaarlijks waren hiervoor 900 ritten nodig.
Het schepencollege wou voor dit jaar al dit gedoe vermijden. Er zou nog slechts één dienstverlener worden aangetrokken en men wou het aantal ritten herleiden tot 300. Voorts bepaalde het bestek dat de dienstverlener gebruik moest maken van duurzaam vervoer (fiets, groene wagen).

Door bij de offerte te werken met een “vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking” heeft de directie ‘bedrijfsvoering’ er alles aan gedaan om de taak te gunnen aan een Kortrijkse firma. Helaas zijn de – op voorhand – geïnformeerden daar niet op ingegaan…
Stad ontving slechts één inschrijver: Bpost uit Brussel !
Het schepencollege notuleert niet wat voor prijs Bpost vraagt voor de dienstverlening en vermeldt ook niet of aan alle voorwaarden van het bestek is voldaan (aantal ritten, transportmiddel).

Dat is zéér ongebruikelijk.
Waarom mogen we dat niet weten?
Waarom wou geen enkele Kortrijkse firma ingaan op de opdracht?