Enige onbeantwoorde vragen aangaande Parko

Tijdens zijn laatste optreden in de gemeenteraad van januari dit jaar als schepen van mobiliteit en voorzitter van Parko opperde Marc Lemaitre (SP.A) dat het autonoom gemeentelijk bedrijf (AGB) financieel gezond is.
Ten bewijze hiervan: stad krijgt van het parkeerbedrijf ieder jaar 1 miljoen euro, tenminste “zolang de voorraad strekt” .
Net in verband met die geheimzinnige beperking over “de voorraad” hebben we de schepen een tijd geleden via email een vraag gesteld die helaas onbeantwoord is gebleven.
In de toelichting bij het budget 2015 lazen we immers op pag. 62 een intrigerend zinnetje. “Het budget en meerjarenplan van de stad werd aangepast aan het meerjarenplan van AGB Parko. Dit betekent een daling van de ontvangsten bij stad in 2018 en 2019 van 1,3 miljoen euro.”
We vroegen dus aan de schepen meer uitleg hierover, des te meer omdat we daar in het meerjarenplan van Parko geen aanwijzing voor vonden. Geen antwoord. En aangezien Lemaitre nu geen schepen meer is, zal het antwoord wel definitief uitblijven. Of zal de nieuwe schepen van mobiliteit Axel Weydts de vraag oppikken?

Is de financiële toestand van Parko wel zo gezond?

* Als we louter naar het verschil tussen opbrengsten en kosten kijken, lijkt het daar wel op. Het saldo is positief: voor dit (begroot) jaar 1,5 miljoen.
Maar eigenlijk zullen we pas echt weten hoe het zit met de ware financiële toestand van Parko als we de balansen van dit en volgend jaar te zien krijgen.
Parko staat namelijk wegens de aanleg van nieuwe (ondergrondse) parkings voor enorme investeringen. Voor de periode 2016-2019 zal het bedrijf hiertoe voor bijna 17 miljoen nieuwe leningen moeten aangaan. De schulden lopen dus op. Stad (dat zijn wij) zal hiervoor boeten.

* Ja, we krijgen van Parko ieder jaar wat geld, maar de schepen vergat te vertellen dat – omgekeerd – het parkeerbedrijf vanuit Stad ook rijkelijk wordt gefinancierd.
Nog in december 2014 kreeg Parko het gedaan om voor de bouw van de ondergrondse parking Houtmarkt een investeringstoelage van 2,74 miljoen in de wacht te slepen. En de stadsbegroting 2015 voorziet voor Parko nog een krediet van 2,3 miljoen euro.
De ene keer “investeringssubsidie” genoemd, een andere keer “werkingssubsidie” en elders nogal (on)gewoon “toelage parkeergelden”. Ook daarover vroegen we aan de voormalige schepen van mobiliteit ietwat nadere toelichting. Geen antwoord.

De vraag om enige info kwam deels omdat we de rekening 2014 nog niet kennen, maar vooral omdat zowel Stad als Parko zelf natuurlijk parkeeropbrengsten noteren. Parko verwacht dit jaar 6,16 miljoen aan opbrengsten en “naheffingen” (boetes). Stad noteert bijv. ook maandelijks naheffingen!
Geen antwoord.

P.S.
Toen we onlangs een keer Marc Lemaitre op het lijf liepen en daarbij refereerden naar onze gestelde vragen repliceerde hij dat de vragen misschien wel kort waren maar dat de antwoorden daarentegen “een heel boek” zouden vergen. Tja.