Alweer een vergeten agendapunt

Zo nu en dan meldt deze elektronische krant dat de agenda van de gemeenteraad hiaten vertoont.
Dat wil zeggen dat het Schepencollege bepaalde principiële beslissingen neemt onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenteraad, en dat punt dan vervolgens niet agendeert op een volgende zitting van de Raad.

Welnu.
Op 22 december 2014 heeft het College “principieel” ingestemd met een vroegtijdige stopzetting van de erfpachtovereenkomst van 1 april 2011 tussen Stad en het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) voor het gebouw gelegen in de Sint-Janslaan 1-3.
(In dat gebouw betrok “Kind en Gezin” en de volkomen mislukte Opvoedingswinkel vroeger enkele lokalen. Het SOK zal nu in april naar ginder verhuizen, verlaat het Overbekeplein.)
Die inerfpachtneming door Stad zou 27 jaar duren.

Het punt is dus nog altijd niet geagendeerd, niet in de komende gemeenteraad van 9 februari, en was het ook niet op de zitting van januari.

P.S.
Art. 7 van de overeenkomst tussen Stad en het SOK over de “natrekking”. Zie verslag van de gemeenteraad van september 2010.
Bij het beëindigen van de overeenkomst komt het gebouw eigendom van de erfpachtgever (het SOK), zonder enige vergoeding.
Nu moet u weten dat het SOK indertijd van Stad een investeringstoelage kreeg van 650.000 euro voor de realisatie van de opvoedingswinkel.
Zal dit allemaal dus geruisloos passeren?