vzw “De Waak” verdient meer dan een half miljoen met “groen” in de stad

Het team “onderhoud openbaar domein” heeft beslist om voortaan bepaalde vormen van groenonderhoud te outsourcen naar een externe partner uit de sector ‘sociale economie’.

Grasmaaien
Toen men in 2014 voor het eerst een algemene offerte-aanvraag uitschreef voor het maaien van gras was de inschrijvingsprijs van een Izegemse firma 210.399 euro, terwijl de beschutte werkplaats “De Waak” uit Kuurne niet minder dan 318.230 euro vroeg, ook inclusief BTW. “De Waak” mocht niettemin het werk opknappen, want het schepencollege vond dat de firma uit Izegem niet echt behoorde tot de sector “sociale tewerkstelling”.

In het bestek ‘grasmaaien’ in de entiteit Kortrijk was vorig jaar al de mogelijkheid voorzien dat de opdracht voor drie opeenvolgende jaren kon verlengd worden onder de vorm van een onderhandse opdracht.
En ja, aangezien het grasmaaien door de mensen van “De Waak” tot algehele voldoening van iedereen is gebeurd heeft het schepencollege er geen bezwaar tegen dat de overheidsopdracht voor dit jaar 2015 verlengd wordt. Begrotingsbedrag: 318.278 euro, inclusief BTW. Vorig jaar ging het om 3.954 werkuren.

Manuele onkruidbestrijding
Vorig jaar bedroeg de raming 155.000 euro voor 1.500 werkuren. Het werk ging naar de vzw “De Waak”.
Dit jaar krijgt “De Waak” (afdeling ‘Green en Clean”) opnieuw de taak toegewezen. (De Izegemse firma vroeg een opvallend hogere prijs: 329.422 euro.)

Onderhoud van groen in woongebieden
Vorig jaar ging het om 755 werkuren voor een geraamd bedrag van 80.000 euro.
Dit jaar mag “De Waak” (Green en Clean) het opnieuw doen voor 79.707 euro. (Izegem vroeg ongeveer het dubbele: 165.809 euro.)

Om met groen bezig te zijn in onze stad verdient de beschutte werkplaats uit Kuurne 556.343 euro.
Eigenlijk moet men dit aanrekenen als een personeelskost voor Stad. De schepen van personeel vergeet dat wel eens.

P.S.
Bij een algemene offerte moet de opdracht niet noodzakelijk gaan naar de laagste inschrijver. De meest interessante aannemer inzake prijs/kwaliteit komt hier in aanmerking.