“Merk op dat dit een besloten vergadering is” (1)

Dit is nooit gezien ! Uniek in de politieke geschiedenis van deze stad.

Op 20 januari laatstleden kregen de geachte raadsleden volgende e-mail toegestuurd, van een ambtenaar dus.

“In navolging van een beslissing van het bureau (van fractieleiders, noot KW) van 19 januari 2015 nodigen wij u bij deze graag uit naar de informele toelichting (onderstreept, – noot KW) door schepen P. De Coene over W13 – Oprichting van een intergemeentelijke samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid (…) op donderdag 29 januari 2015, om 18u30, in de gemeenteraadszaal van het stadhuis te Kortrijk.
Merk op dat dit een besloten vergadering is.”

Een besloten vergadering van raadsleden zeg !
En daarbij nog een keer “informeel”. Dus geen formele (verenigde) raadscommissie. Nergens verslag van.
Deze manier of wijze van vergaderen voor raadsleden (informeel én met gesloten deuren) is gewoon nergens voorzien.

Komt daarbij dat een besloten vergadering van raadsleden (volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad) pas kan als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer van iemand kan raken.
Vervolgens is het zo dat op die vergadering van het Bureau van fractieleiders de vertegenwoordigers van de N-VA en de VLD niet eens aanwezig waren.
De fractieleiders van de CD&V (Hannelore Vanhoenacker) en Groen (Catherine Matthieu) hebben zich verzet tegen deze informele wijze van vergaderen. Zij konden evenwel enkel een verandering van het aanvangsuur in de wacht slepen. Oorspronkelijk stelde men 17 uur voor, een uur waarop het merendeel van de raadsleden niets eens kon aanwezig zijn…
Maar de voorzitter van het Bureau en de gemeenteraad (Piet Lombaerts, N-VA) hield – om een reden die nog niet helemaal helder is – voet bij stuk.
Overigens is op het Bureau nooit geopperd dat de vergadering met gesloten deuren zou doorgaan.

(Wordt vervolgd.)