“Merk op dat dit een besloten vergadering is” (2)

Op de informele en besloten vergadering van 29 januari waarbij schepen Philippe De Coene (SP.A) toelichting gaf over de oprichting van een nieuwe intercommunale voor sociaal en welzijnsbeleid van 13 OCMW’s uit de regio is geen enkel raadslid opgedoken van de N-VA en de VLD-fractie.
Velen zien daarin een teken dat die twee coalitiepartners van de tripartite niet helemaal gelukkig zijn met deze nieuwe vorm van intergemeentelijke samenwerking, genaamd W13.
Over deze vergadering kregen de raadsleden trouwens nog altijd geen verslag.

De gemeenteraad van de maand januari eindigde nogal tumultueus toen bleek dat schepen De Coene (ook OCMW-voorzitter) niet bereid was om over deze belangrijke, waarlijk innoverende beleidsdaad een Verenigde Raadscommissie te laten bijeenroepen. En Piet Lombaerts (N-VA), de voorzitter van de gemeenteraad, ging daarin mee…(Zo’n voorzitter van een gemeenteraad wordt toch geacht de prerogatieven van zijn Raad te verdedigen?)

Als een soort tegemoetkoming aan de oppositie verklaarde de OCMW-voorzitter nog op de gemeenteraad van januari dat hij er “geen enkel probleem mee had” om de oprichting en organisatie van W13 “in extenso” te behandelen in de raadscommissie van 3 februari, voorafgaand aan de gemeenteraad van 9 februari.
(Op die gemeenteraad van komende maandag staat W13 als laatste punt 19 geagendeerd.)

Kortrijkwatcher kon het verslag van die raadscommissie inkijken.
Geen spoor van agendapunt 19 !! Het punt is gewoon niet vermeld. Het bestaat niet. Er is zelfs geen verwijzing naar de “informele toelichtingsvergadering” van 29 januari.

Weet u eigenlijk waarom er een zgn. extra infovergadering (met gesloten deuren) is georganiseerd op 29 januari?
Om een reden die schepen De Coene in de Raad van januari niet heeft verteld.
– Hij had voor ‘s anderendaags 30 januari in Spiere-Helkijn een persontmoeting gepland over de materie. Hij kon het dus niet maken dat de pers nog eerder dan de gemeenteraadsleden zou voorgelicht worden over W13.
– En waarom ging het op 29 januari om een besloten vergadering? Om te vermijden dat diezelfde pers net één dag voor de persconferentie alreeds helemaal zou geïnformeerd zijn over de nieuwe intercommunale.
Zo zit dat…