Gemeenteraad live bekeken

Onze gemeenteraadwatcher heeft maar weer eens de zitting van gisteren thuis gevolgd, via de livestream op Tinternet.
Groot voordeel is dat je de tussenkomsten beter hoort dan in de zaal het geval is. En je krijgt ook de raadsleden scherp in het vizier.

Je merkt wie te laat komt.
Arne Vandendriessche (VLD) glipte binnen op 02:01 en begint al op 04:28 de toetsen van zijn PC te beroeren.
Marc Lemaitre (SP.A) was ook niet zo erg veel te laat: ging zitten op 03:50.
Steve Vanneste (N-VA): struinde binnen op 09:55
Jean De Bethune (CD&V): 10 minuten en 49 seconden te laat.
Stefaan Bral (CD&V): 12 minuten en 51 seconden.

Je ziet wie te vroeg wegloopt.
Nogal eens is dit het geval met Patrick Jolie (CD&V). De zitting eindigde om vijf na tien. Op het bandje is dit gemarkeerd als 02:57. Jolie liep weg op 01:45.
Jean de Bethune verliet 29 minuten te vroeg de zaal. Stefaan De Clerck (CD&V) op 10 minuten voor het einde.

Vanwege de stand van de camera komen de raadsleden van de tweede en derde rij (links) héél prominent in beeld.
Zo zie je meteen wie de harde werkers zijn.
We bedoelen daarmee: de raadsleden die zich allerminst bekommeren om wat zich afspeelt in de zitting, maar wél het hardst bezig zijn met persoonlijk werk.
Er zijn op die banken alleszins drie of vier recordhouders.
– Arne Vandendriessche sloeg vier minuten na zijn entree aan het typen, en wisselde dit werk geregeld af met het bekijken van zijn smartphone. Hij sloot zijn PC na twee uur en 28 minuten onafgebroken werken.
– Phyllis Roosen (SP.A) zat eerst een tiental minuten iets te lezen en begon dan op haar laptop te werken (vakbondswerk?) tot praktisch aan het eind van de zitting (tijdsband: 2:28)
– Van de werkzaamheden van Mohamed Ahouna (VLD) hebben we geen tijden opgenomen. Maar het is dus zo dat hij geen minuut heeft opgekeken. Geen minuut. Eerst was hij met een tablet bezig en daarna met de smartphone op zijn schoot.
De raadsleden Wout Allijns (VLD) en Sliman You-ala (SP.A) zitten overigens ook heel vaak met het hoofd gebogen over hun smartphone.
– Marie-Claire Vandenbulcke was vanaf het begin, continu en intens in de weer met de muis van haar PC. Om wat te doen? Apparaat gesloten even na buurvrouw Phyllis, laat ons zeggen op 2:50.

In de livestream kun je enkel van schepen Bert Herrewijn (SP.A) echt zien waar hij mee bezig is.
Hij heeft eerst wat losse lectuur tot zich genomen en is dan na 12 minuten op Tinternet gaan bladeren. Veel prentjes gezien. Was dat FB??

Om de werksfeer in de raad te schetsen nog even dit.
Op het tijdstip 2:41 hoor je schepen Koen Byttebier (VLD) vragen om wat meer aandacht in de zaal.
En op 2:51 zie je hoe schepen Catherine Waelkens (N-VA) bijna in slaap sukkelt.

Wie zat er weer allemaal op facebook?
– Schepen An Vandersteene (N-VA) verving haar profielfoto en de raadsleden Lemaitre, Allijns en schepen Weydts vinden dit leuk.
– Schepen Wout Maddens (VLD) publiceert een foto: de “brede ruggen” van de schepen. Vinden dit leuk: Lemaitre, Vandendriessche, Roosen, Bruggeman, Allijns.
– Schepen An Vandersteene liet iets weten over helleborusjes. Reactie van Lemaitre.
– Schepen Axel Weydts (SP.A) over sportief bezoek op het stadhuis. Vinden het leuk: Maddens, Vanneste, Herrewijn.
– Schepen De Coene (SP.A) bericht over de pamperbank.
– Marc Lemaitre (SP.A) vindt het grappig dat schepen Weydts de parking Appel als een brousse bestempelt.

Op twitter lazen we tijdens de zitting mededelingen van De Coene (3, waarvan één over KVK), Lemaitre (2), Depuydt, Herrewyn (2), Allijns (over KVK), Maddens.