Opnieuw Constructief met Kruid en Blad !

Allerlei vormen van groenonderhoud besteedt Stad sinds jaren aan externe ploegen uit de sociale sector. (Dat zijn verborgen personeelskosten.)
In een vorig stuk konden we al melden dat de beschutte werkplaats “De Waak” uit Kuurne dit jaar voor meer dan een half miljoen euro het gras mag maaien, het onkruid manueel bestrijden en het groen onderhouden in woongebied.

Ook de ploeg van de vzw Constructief (Watermolenstraat) genaamd “Kruid en Blad” mag dit jaar alweer het onkruid manueel verwijderen, maar dan wel in het zomerseizoen en op straten en voetpaden. In de wintermaanden (november-februari) mag de ploeg bladeren opruimen en zwerfvuil verwijderen tussen beplantingen.
De taakopdracht bestaat uit 1695 uren en de kostprijs was geraamd op 183.999,95 euro.
In eerste instantie liepen er twee inschrijvingen binnen, maar men vond de offertes van zowel Constructief als Demgro abnormaal hoog. In tweede instantie kwam nog enkel een offerte binnen van de vzw Constructief voor een bedrag van 183.970,22 euro. Dat is 0,02 procent onder de raming !

Nu moet er nog een offerte binnenkomen voor het maaien van wegbermen en baangrachten. Het schepencollege kon die opdracht gisteren om een nog onbekende reden niet gunnen en hernam de procedure.

P.S.
De te ruimen bladafval komt van 10.000 bomen op Kortrijks grondgebied.