Uitbreiding van de capaciteit van de basisscholen niet aan de orde

Vanaf donderdag (??) 18 mei – zo staat te lezen op de Kortrijkse website – kunnen kinderen die niet aangemeld zijn voor het komende schooljaar 2015-2016 zich aanmelden op www.naarschoolinkortrijk.be.
Maar het schepencollege heeft nu al aangenomen dat er zich geen capaciteitsproblemen zullen stellen in de basisscholen, – alleszins niet op stadsniveau maar misschien wel op wijkniveau (Lange Munte en Heule-Watermolen).
Aanvragen voor extra schoolcapaciteit in de vorm van nieuwbouwprojecten of uitbreiding van bestaande accommodaties zijn kansloos.
Het schepencollege wijst hierbij op “beperkte budgettaire mogelijkheden”, zowel in Vlaanderen als in Stad zelf. En daarbij: de bevolkingsprognose van de studiedienst van Vlaamse regering voorspelt een continue daling van het bevolkingsaantal in Kortrijk.
Dat het College dit laatste argument hanteert is wel héél opmerkelijk: de coalitie gelooft dus zelf niet in de demografische effecten van het gevoerde beleid???

P.S. (1)
Voor het schooljaar 2013-2014 hebben zich 671 kinderen aangemeld. 575 (86 procent) van hen kreeg een plaats in de favoriete schoolkeuze toegewezen.

P.S. (2)
Bevolkingsprognose:
2014: 75.128
2015: 75.053
2016: 74.944
2017: 74.790
2018: 74.628
In 2012 voor het eerst minder dan 74.000 inwoners: 73.942.
Over tien jaar: 73.366 inwoners.