Oxfam Wereldwinkel mag geen cava meer leveren aan Stad

Dat is ons nu pas ter ore gekomen, zeg. Staat nog altijd niet in papieren perse te lezen, – die van de dode bomen.

Oxfam Wereldwinkel levert als sinds mei 2014 mousserende wijn aan Stad, en mag dat nu plotseling – vanaf 5 mei eerstkomend – niet meer doen. Er schijnt iets te mankeren aan de kwaliteit van de kurken. Dus niet aan het vocht zelf? De geruchten hieromtrent zijn tegenstrijdig. Op Tinternet vinden we niets dan positieve beoordelingen over die ‘fairtrade’ Argentijnse cava.

De opdracht voor het leveren van cava én wijn (witte en rode) gold eigenlijk voor een periode van maximum drie jaar (dus in principe tot mei 2017) maar er was wel degelijk een jaarlijkse opzegmogelijkheid voorzien in hoofde van Stad.

Ook in april 2014 is het lot “rode en witte wijn” gegund aan de firma Bossuyt en Co. (Er waren negen inschrijvers.)
Die wijnleverancier aan (nu) de ‘Brugse Bane’ blijft dus vooralsnog buiten schot. Als we goed zijn ingelicht levert hij Tamari Malbec Rouge en Tamari Pino Gris Blanc.
In welke hoeveelheden en tegen wat voor prijs weten we niet. 4.000 flessen??
Een indicatie kan zijn dat Stad ieder jaar zowat 37.000 genodigden ontvangt waarbij wijn en cava (en bier) wordt geserveerd. En volgens het bestek van de offerte uit 2014 mocht een fles wijn niet meer dan 7 euro kosten. (Zal 6 euro geweest zijn?)

Het bestek stelde drie basisvoorwaarden: de prijs, wijnfles met schroefdop en het product moest op een of andere manier een link met Kortrijk vertonen.
Voorts hanteerde men vier gunningscriteria: de smaak, de prijs, “het verhaal” (connectie met Kortrijk, benaming en vormgeving), fairtrade-product.
De evaluatie-jury bestond (bestaat) uit sommeliers van de Leielandschool Sint-Niklaas, de keukenmanager van het OCMW, een ambtenaar, PLUS POLITIEKERS zoals de burgemeester, schepen Bert Herrewyn (!) en een kabinetsmedeweker (nu attaché) van de N-VA-schepenen.

De levering van bier is (ergens) anders georganiseerd in september 2013 en voor de duur van twee jaar gegund aan bierhandel bvba Nuytten uit Menen. Voor 49.964 euro (exclusief BTW). Er waren slechts twee inschrijvers, allebei uit Menen. (Dus niet Bockor.) Hier gold als criterium de laagste prijs. Nuytten won met een uiterst miniem verschil en met een prijs die 25 procent lager lag dan de raming!

Zo.
Dat weten we dan weer.