Hoeveel spendeert Stad dit jaar aan onderwijs ?

Het gaat hier over exploitatiekosten.
De investeringen zijn verwaarloosbaar: 300 euro (!) voor het basisonderwijs en 15.000 euro voor het deeltijds kunstonderwijs.em>

Gewoon basisonderwijs (de zeven basisscholen)
Uitgaven: 525.368 euro
Ontvangsten: 347.417 euro (waaronder 190.210 van hogere overheid voor bezoldiging van het onderwijzend personeel)
Netto-kost: 177.953 euro

Conservatorium
Uitgaven: 1.265.193
Ontvangsten: 696.286 (620.000 voor bezoldigingen)
Netto-kost: 568.907

Academie
Uitgaven: 1.880.149
Ontvangsten: 1.577.106 (1.500.000 voor bezoldigingen)
Netto-kost: 303.043

Flankerend onderwijsbeleid
Uitgaven: 392.713
Ontvangsten: 75.376 (subsidies: 71.301)
Netto-kost: 317.337
Bij de uitgaven gaat het bijv. om het inzetten van zgn. brugfiguren (173.343 euro) en armoedebestrijding-gelijke kansen (138.070 euro).
De vijf brugfiguren hebben als opdracht om (kansarme) ouders te betrekken bij het schoolgebeuren in het basisonderwijs.
De zeven basisscholen zijn: 3 Hofsteden (Minister De Tayelaan en De Baai op Lange Munte), Sint-jozef, Sint-Amand Noord, De brug, Sint-Theresia, De Kransvijver.

TOTAAL NETTO-KOST: 1.367.240 euro