Hoeveel spendeert Stad dit jaar aan sport ?

Woord vooraf.
In onderstaande overzicht is niet meegerekend wat wij (Kortrijkzanen allemaal) besteden aan KVK.
In de overeenkomst Stad-KVK van 2011 was overeengekomen dat de voetbalclub jaarlijks een werkingstoelage van 212.500 euro zou krijgen (te indexeren) en een investeringstoelage van 150.000 euro voor vijf jaar. Die laatste toelage is al in één keer uitbetaald in 2013. Wat er dit jaar naar “Kortrijk Voetbalt” gaat, dat weet geen mens.

Investeringen
– Renoveren sporthal Drie Hofsteden: 200.000 euro
– Kunstgrasveld Lange Munte: 35.000 euro
– (Geen subsidies voorzien.)
Netto-kost: 235.000 euro

Algemeen sportbeleid, projecten, evenementen
Uitgaven: 1.615.696
Ontvangst: 25.000 (Europese subsidie project PROFIT)
Netto-kost: 1.590.696
Aan het Europees project PROFIT zijn ook uitgaven verbonden: 34.170 euro.
Personeelskost binnen deze rubriek: 1.456.986 euro.

Exploitatie sportcentra
Uitgaven: 2.203.964
Ontvangsten: 389.135
Netto-kost: 1.814.829
Energiekosten: 343.400 euro. Personeelskost: 1.472.514 euro.
Toegangsgelden geraamd op 37.189 euro.

Exploitatie zwembaden
Uitgaven: 2.251.327
Ontvangsten: 472.258
Netto-kost: 1.779.069
Personeelskost: 1.420.865 euro. Toegangsgelden: 436.109 euro.

TOTAAL NETTO-KOST: 5.419.594 euro.
We verwachten wel een subsidie in het kader van “Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport” van 171.370 euro.
De netto-kost wordt dan 5.248.224 euro.