De watertaxidienst “Blue Velvet” op de Leie komt zo…(2)

Volgende donderdag om 14 uur wordt de boot te water gelaten, aan de brug tussen Wevelgem en Lauwe.
Later op 10 en 11 april gebeuren proefvaarten. Officieel start de watertaxidienst evenwel pas en tegelijk met de opening van het grootse evenement (soort stadsfestival) genaamd “De Grote Verleieding” en dat is op 23 mei.
In afwachting kan men alvast (ook tijdens de week) de boot huren voor twee of vier uur. Zonder stuurman kost dat resp. 60 of 90 euro. Er is plaats voor zes personen. Aangezien de boot geen vijf meter lang is en maximaal 20 km per uur haalt is een vaarbrevet niet echt nodig.

De watertaxidienst zelf zal enkel werken op zaterdag en zondag.
Er zijn zes stopplaatsen voorzien: de brug tussen Lauwe en Wevelgem, de brug tussen Marke en Bissegem , het museum Texture aan de Noordstraat, de Collegebrug (vlakbij bar Amorse), de plezierhaven in Kuurne en de Banmolens van Harelbeke.
De boot heeft een vast ponton dichtbij de Broeltorens.
De watertaxi “Blue Velvet” oproepen kan op het GSM-nummer 0497-06 29 00.
Kostprijs tussen twee stopplaatsen is 2,5 euro pp.

Hoeveel spendeert Kortrijk aan cultuur?

De bedragen hierna vermeld hebben het over het exploitatie- en investeringsbudget van dit en vorig jaar (tussen haakjes). Het gaat dus om begrote (geraamde) uitgaven en ontvangsten. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat die transacties in werkelijkheid zijn uitgevoerd. Voor de reële bedragen van vorig jaar is het nog even wachten op de budgetrekening 2014. Dat wordt waarschijnlijk mei.

Actieplan 09.01 wil van Kortrijk een hippe stad en evenementenstad maken
Hier gaat het om een aantal acties die men in de brede zin van het woord als “cultureel” kan beschouwen.
Het gaat bijvoorbeeld over cultuurparticipatie van mensen in armoede, subsidies voor verenigingen, ‘Uit in Kortrijk, de ontwikkeling van de UIT-PAS, ondersteunen van sociaal-artistieke organisaties (Scala), maar ook over het feestelijk project “De Grote Verleieding”.

Exploitatie-uitgaven: 915.331 euro (542.472)
Exploitatie-ontvangsten: 161.823 euro (168.387)
Saldo: -753.508 euro (-374.085)
Investeringen: 40.000 euro (50.000)
(Hier zijn geen subsidies voor voorzien. Een pure uitgave.)

Actieplan 09.02 heeft als motto dat het stadsbestuur Kortrijk wil realiseren als een “stad van culturele verademing”.
Exploitatie-uitgaven: 2.192.198 euro (2.181.482)
Exploitatie-ontvangsten: 1.303.869 euro (1.381.722)
Saldo: -888.329 euro (-799.760)
Investeringen: 545.000 euro (40.000)
(Pure uitgave.)

Actieplan 09.3 wil van Stad Kortrijk een muziekstad maken
Exploitatie-uitgaven: 232.014 euro (237.430)
Geen ontvangsten.
Investeringen: 540.000 euro (77.760).
(Pure uitgave.)

Totale netto-saldo voor dit jaar: -2.998.851 euro.
Netto-saldo voor vorig jaar: -1.579.035 euro.

Vanwaar dit grote verschil?
Dit jaar gaat er (zéér) veel geld naar het grootscheepse evenement “Leie 2015”. (De tripartite aanziet dit als een prestigeproject!) Verder grote uitgaven naar geplande verbouwingen aan buurtbibliotheken (470.000) en het muziekcentrum (500.000).

Over de kostprijs van de nieuwe jeugdherberg

Morgen opent de gloednieuwe jeugdherberg aan de Passionistenlaan, nu “jeugdhostel” genoemd.
Het ontwerpteam URA uit Brussel raamde in april 2012 aanvankelijk de kostprijs op 3.944.410 euro (incl. BTW). In het aanbestedingsdossier van vijf maanden later had men het al over 4.285.293 euro. En toen de eerste offertes uiteindelijk binnenliepen schrok men dusdanig van het bedrag van de biedingen dat het schepencollege zich zelfs genoodzaakt zag om de loten 1, 2 en 3 niet te gunnen. Aan de inschrijvers is toen gevraagd om hun prijzen met 10 procent te verlagen…

De voorlopige opleveringen van de zes loten zijn nu binnen. Dat zijn de prijzen:
lot 1: ruwbouw (wind- en waterdicht): 2.876.477 euro
lot 2: vaste inrichting: 326.109 euro
lot 3: sanitair en HVCA (verwarming, ventilatie en airco): 776.471 euro
lot 4: elektrische installatie: 260.794 euro
lot 5: keukeninstallatie: 131.599 euro
lot 6: liftinstallatie: 41.829 euro

Totaal, incl. BTW: 4.413.279 euro.
De gazetten houden het vandaag op “ongeveer 5 miljoen”, en bij de eerste steenlegging had minister Bourgeois over 5,13 miljoen.
Het hangt er natuurlijk vanaf over welke werken (en erelonen?) men het heeft.
Het ereloon voor het ontwerpbureau zou 10 procent bedragen. Er is ook een heel masterplan bedacht voor de gehele site van het vroegere klooster en de school. Ooit raamde men de kostprijs daarvan op 36.300 euro. De oude jeugdherberg moet afgebroken: 41.800 euro? Er komt een “buitenaanleg”: 249.859 euro? Een nieuwe sportzaal: 249.859 euro?

Wie betaalt dat allemaal?
– Stad (de bouwheer) deed de voorfinanciering en heeft de grond ingebracht. (Prijs hiervan niet gekend.)
– “Toerisme Vlaanderen” zou volgens de ene bron 4 miljoen inbrengen, volgens een andere 4.225.000 euro.
– De provincie komt tussen voor 500.000 euro (andere bron: 550.00).
– De hogescholen VIVES en HOWEST (in ruil voor voordeeltarieven): elk 150.000 euro (andere bron: 180.000)

Zo.
Nu weet u weer alles.
Kortrijkwatcher is niet gevraagd op het openingsfeest.

De “Blue Velvet watertaxidienst” komt zo (1)

Als alles goed verloopt start de watertaxidienst “Bleu Velvet” op 4 april.
De boot is 4,6 meter lang, kan tot zes personen vervoeren en is elektrisch aangedreven.
De dienst vaart tijdens het zomerseizoen elke zaterdag en zondag op de Leie met stopplaatsen in Wevelgem, Bissegem, Kortrijk (museum Texture en bar Amorse), Kuurne en Harelbeke. Een rit kan op een GSM-nummer besteld en kost 2,5 euro tussen twee stopplaatsen.
Tijdens de week kan de boot voor twee of vier uur gehuurd worden, met of zonder stuurman.

Initiatiefnemer is ene Gregoir Nieuwenhuyse uit Lauwe.
Hij zal ook een pedalo verhuren voor maximum vier personen.

Aankoop gordijnen en zonnewering 46 procent duurder dan gedacht

Vijf firma’s heeft onze directie ‘bedrijfsvoering’ in juli vorig jaar aangeschreven om een offerte in te dienen voor de aankoop en het plaatsten van gordijnen en zonnewering in diverse stadsgebouwen. Twee firma’s waren bereid om deel te nemen aan de “onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking”.

NV Renatex uit Kortrijk bleek de ‘economisch meest voordelige bieder’ met oorspronkelijk een bedrag van 18.022 euro (incl. BTW). Na plaatsbezoek vond de bieder dat er gerust nog wat meer werken konden gebeuren. Moet kunnen.
Het schepencollege ging daarmee akkoord met een nieuw bedrag van 21.320 euro. We weten niet of de andere bieder toen op de hoogte is gebracht van die toegestane “meerwerken”. Moet kunnen.

Maar nu nog onlangs blijkt dat er in de loop van de werken toch nog “extra vragen” binnenliepen voor nog wat meer gordijnen in het stadhuis, de bibliotheek en het schooltje/buurthuis in Kooigem.
Er is geen nieuwe prijsvraag ingesteld. Het schepencollege vond dat “niet nuttig”. Moet kunnen.
De factuur van Renatex liep hiermee op tot 31.201 euro… Een tweede meerprijs dus, nu van 9.881 euro. Dat is 46,35 procent méér dan de oorspronkelijke gunningsprijs.

Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot vindt dit allemaal net niet helemaal pluis.
Die meerkost moet alleszins geagendeerd op de eerstkomende gemeenteraad.

Bevolkingsprojecties in de centrumsteden

De voorstelling van de Stadsmonitor 2014 in Mechelen ((17 maart) ging gepaard met een ‘congres’ waarbij ook een overzicht werd gegeven van de bevolkingsprojecties voor de periode 2014-2024 (tegenover de periode 2004-2014) in de 13 centrumsteden met een onderlinge vergelijking. Vooral die onderlinge vergelijking tussen de steden maakt het dossier interessant.
Men vergelijkt de eerste 10 projectiejaren (dus van 2014 tot 2024) met de evolutie van de laatste 10 observatiejaren (2004-2014).

Waar bekleedt in die projecties onze stad een (nogal) opvallende plaats?
Grootste daling van het totale inwonersaantal, van de actieve bevolking en van het aantal kinderen jonger dan twee jaar
.

In de periode 2014-2024 kan men een aangroei van het aantal inwoners verwachten in 11 van de 13 centrumsteden.
– Antwerpen (+ 10 %) en Mechelen (+8 %) stijgen het sterkst.
– Genk, Leuven, Brugge laten een status quo zien.
– In Kortrijk is er een lichte daling (-2,6 %).
Pro memorie het totaal aantal inwoners in Kortrijk in het jaar
2014: 75.128 (saldo aantal geboorten min overlijdens: – 48)
2020: 74.298 (saldo: -46)
2025: 73.366 (saldo: -86)

Er is een toename van het aantal 80 plussers in 10 van de 13 centrumsteden
РGenk, Roeselare, Turnhout: sterke stijging (m̩̩r dan 20 %).
– Antwerpen, Gent, Mechelen: een daling.
Kortrijk: een stijging (met 8 %).
Voor Kortrijk kennen we prognoses van het percentage ‘oudsten’ in
2014: 7,1
2020: 7,8
2024: 7,9

Er is een toename van het aantal 65-79 jarigen in alle centrumsteden
РGenk, Roeselare, Turnhout: sterke stijging (m̩̩r dan 25 %).
– Antwerpen, Kortrijk, Gent, Sint-Niklaas, Gent: stijging met minder dan 15 %.
Percentage Kortrijkse ‘senioren’ in:
2014: 21,3
2020: 22,6
2025: 24,4

Er is een daling van de 20-64 jarigen in 7 van de 13 centrumsteden
– Antwerpen, Mechelen, Roeselare, Gent: een stijging van 3% of meer.
РGenk, Leuven, Kortrijk, Brugge: daling met m̩̩r dan 3%.
De daling van de actieve bevolking is het sterkst in Kortrijk: min 7 %.
Prognose van het percentage actieven alhier in:
2014: 57,3
2020: 56,2
2025: 54,1

Er is een daling van de 0-2 jarigen in 3 van de 13 centrumsteden.
РGrootste stijgers in Antwerpen, Gent, Roeselare (m̩̩r dan 8 %).
– Daling in Hasselt, Genk en Kortrijk.
Voor Kortrijk gaat het om grootste daling: min 9,7 %.
Prognose van het percentage kinderen jonger dan twee jaar alhier:
2014: 3,4
2020: 3,1
2024: 3,1

Kortrijkse stadsmonitor 2014 met het thema “burgerschap en overheid” (2)

(vervolg van stuk van gisteren)

Vertrouwen in gerecht
2008: 20,1 %
2011: 16,0
2014: 16,4
Gemiddelde van de 13 centrumsteden: 21,4
Beste uitslag in 2014: Leuven met 26,8 %

Vertrouwen in politie
2008: 36,6
2011: 33,7
2014: 38,1
Gemiddelde: 36,6
Beste uitslag: Leuven met 43,0 %

Vertrouwen in het stadsbestuur
2008: 29,1
2011: 28,6
2014: 34,1
Gemiddelde: 33,4
Beste uitslag: Mechelen met 39,2 %

Vrijwilligerswerk in aantallen
De vraag was of men op regelmatige basis aan vrijwilligerswerk deed.
De stadsmonitor geeft enkel cijfers voor het jaar 1014.
Voor Kortrijk antwoordden er 6 % van de respondenten met ja. Dat is de beste uitslag van de 13 centrumsteden. Het gemiddelde is 13,3 %.

Vrijwilligerswerk in aantal uren inzet per week
De Kortrijkse respondenten geven gemiddeld 6 uren aan. Dat is ook het gemiddelde in de centrumsteden. Beste uitslag: Genk met 7,3 uren.

Een paar kwakkels van WTV in verband met de stadsmonitor

Niet dat we het iedere dag of om de week zullen hebben over de kwakkels, de canards op WTV (en andere media). De lacunes in de berichtgeving over Kortrijk.
Het tekort aan kennis van de dossiers. Het ontbreken van objectiviteit en duiding, enz. De stunteligheid.
Voor de zoveelste maal heeft onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) het alweer opgegeven om de feiten vast te leggen. Hij wordt er depressief van.
Anders, genoeg nieuws over branden…

VOOR EEN KEER DAN.

* Omtrent de tevredenheid van de bewoners over de staat van de wegen op ons Kortrijks grondgebied zegt iemand vandaag op WTV dat er 4 op 10 van de bewoners tevreden waren in 2012. Er is geen monitor (survey) geweest in dat jaar! Wel in 2011 met als uitslag 43,2 procent tevreden respondenten.
* Het meldpunt van Stad is niet 1797 maar 1777.

Kortrijkse stadsmonitor 2014 met het thema “burgerschap en overheid” (1)

De recente (nu) driejaarlijkse stadsmonitor is zopas verschenen. De survey betreft een schriftelijk onderzoek bij een representatief deel ven de bevolking in de 13 centrumsteden (inclusief de grootsteden Antwerpen en Gent).
We geven hier de uitslag voor de items die behoren tot het thema “burgerschap en overheid”. Politieke items dus.
Zo moet u dit allemaal niet meer zelf opzoeken.

Actief in bewonersgroep die invloed wil uitoefenen op het stedelijk beleid
2008: 6,6 procent van de respondenten
2011: 3,9
2014: 5,3
Gemiddelde in de 13 centrumsteden: 6,3 %
Beste uitslag: Turnhout met 7,1 %

Actieve betrokkenheid van de burger
De respondenten antwoordden op de vraag of ze in de voorbije twaalf maanden actief waren geweest om iets te doen in hun buurt of stad.
2008: 14,2 procent hebben ja geantwoord
2011: 13,8
2014: 12,1
Gemiddelde in de 13 centrumsteden: 14,3 %
Beste uitslag: Hasselt met 17,0 %

Bereidheid om mee te praten over de stad
2008: 41,9
2011: 34,0
2014: 44,4
Gemiddelde: 47,1
Beste uitslag Gent met 54,5 %. Zonder de grootsteden: Leuven met 50,9 %

Consultatie van de bewoners door stadsbestuur
De vraag luidde of het stadsbestuur voldoende inspanningen levert om de wensen van de bevolking te kennen én om de bewoners te betrekken bij veranderingen.
Hierna het percentage van de respondenten die op beide vragen antwoordden: “helemaal mee eens” en “eerder eens”.
2008: 33,7
2011: 30,8
2014: 42,8
Gemiddelde: 29,2
Beste uitslag: Genk met 43,0 %

Spreiding van de informatie over en door de stad
Geteld werd hoeveel respondenten akkoord gingen met drie van de vier volgende stellingen: “Ik krijg voldoende info over de activiteiten in de stad, over de voorzieningen, over nieuwe ingrepen of plannen, over de beslissingen.
2008: 61,1
2011: 61,0
2014: 61,5
Gemiddelde: 54,8
Beste uitslag: Brugge met 66,8 %

Tevredenheid over de loketvoorzieningen
2008: ?
2011: 77,3
2014: 75,1
Gemiddelde: 71,2
Beste uitslag: Oostende met 83,9 %

Vertrouwen in de federale overheid (veel of zeer veel)
2008: 12,3
2011: 10,2
2014: 18,6
Gemiddelde: 20,4
Beste uitslag: Leuven met 25,0 %

Vertrouwen in de Vlaamse overheid
2008: 28,1
2012: 22,8
2014: 24,9
Gemiddelde: 26,2
Beste uitslag: Leuven met 25,0 %

Vertrouwen in de medemens
Er was een 11-puntenschaal van O (geen vertrouwen) tot 10 (de meeste mensen zijn te vertrouwen).
2008: 5,5 op de schaal
2011: 5,6
2014: 5,8
Gemiddelde: 5,7
Beste score: Hasselt met 6,2 op de schaal.

(Wordt vervolgd.)