Gemeenteraad krijgt vals contract voorgeschoteld (1)

Al sinds 2013 vindt het jaarlijkse hard rock & metal festival Alcatraz plaats op de voetbalterrein van de hogeschool VIVES, even buiten stad op de weg naar Doornik. Maar aangezien dat terrein in het najaar 2014 is omgevormd tot parking kan de editie van dit jaar (8-9 augustus) aldaar niet meer doorgaan. Het is al maanden geweten dat het festival de mogelijkheid kreeg om zijn tenten op te slaan op een perceel gelegen achter het sportcampus Lange Munte. Die grond is eigendom van stad en is tot voor kort door boer Vercruyse gebruikt als landbouwgrond. Stad heeft evenwel in oktober vorig jaar de pacht opgezegd met als reden dat men daar een omnisportveld wil aanleggen. (Waar geen geld voor is…)

De komende gemeenteraad van 9 maart zal pas nu een overeenkomst tussen Stad en de vzw Alcatraz Concerts uit Knokke-Heist goedkeuren.
In ruil voor het aanleggen van een “omnisportveld” verkrijgt de vzw Alcatroz een kosteloos gebruik van het terrein voor minimum vijf edities, dus minstens tot en met 2019.
Art.4 van het contract stelt letterlijk: “De kosten voor de aanleg van het omnisportveld vallen te laste van de vzw. Stad zal hier geenszins in participeren.”
In de overeenkomst is nog bepaald om welke werken het gaat. Het terrein moet geëgaliseerd, nog een nieuwe ingezaaide toplaag krijgen en een strook (tijdelijke) verharding.

Gisteren ging zoals gebruikelijk de raadscommissie door ter voorbereiding van de komende gemeenteraad van 9 maart.
Het ging er nogal bitsig aan toe.
Wat bleek naar aanleiding van een vraag van Filip Santy (CD&V) ?
Stad zal toch participeren in de kosten van de aanleg van het veld.
Volgens de burgemeester zal de vzw Alcatraz de facturen betalen, maar zal Stad hierna voorzien in een tegemoetkoming. Aangezien het festival slechts twee of drie dagen per jaar het terrein bezet houdt, vindt hij het maar redelijk dat de kosten tussen Stad en de vzw worden verdeeld ‘pro rato’ van het gebruik.
(Dacht hij aan een pro rato van 3/365 ? Even dit: de gebruiksperiode slaat niet op twee of drie dagen maar gaat in vanaf de derde week van juli tot en met de derde week van augustus.)

Plaspauze

Het lef van de nieuwe tripartite is waarlijk ongezien.
De gemeenteraad wordt gevraagd om een valse overeenkomst goed te keuren. Een overeenkomst waarvan de burgemeester nu al zegt dat art. 4 niet zal worden toegepast. Benieuwd of er raadsleden van de meerderheid de moed zullen opbrengen om op het punt een tegenstem uit te brengen, of om zich minstens te onthouden. Even kijken of er iemand bij de stemming een tactische plaspauze zal inlassen.

Wat zal het stemgedrag zijn van Catherine Waelkens, de N-VA-schepen van Financiën?
Als het schepencollege later ooit een deel van de kosten zal willen uitbetalen aan de vzw Alcatraz kan de stadsontvanger daar toch geen visum aan verlenen?

In die overeenkomst is overigens nog een lacune te bespeuren.
In de toelichting bij de tekst is er nog sprake van dat de organisatoren van het festival gratis kunnen gebruik maken van de accommodatie van het SC Lange Munte. In de tekst zelf van het voorliggende contract wordt daar met geen woord over gerept. Zal het schepencollege hieromtrent nog en aparte gebruiksovereenkomst voorleggen, of komt er nog een ultiem amendement bij de voorliggende overeenkomst?