Het brandstofverbruik van onze wagenparken

De NV Power Oil uit Wevelgem mocht via een raamcontract van december 2011 brandstof leveren voor de periode 2012-2014.
We kennen nu de juiste kosten want de oplevering is intussen gebeurd.
Hierna de bedragen, BTW inclusief.

– Stad: 1.285.025,81 euro
– OCMW: 266.373,96 euro
– Politiezone VLAS: 390.330,63 euro
– PARKO: 40.118,97 euro.

Over drie jaar weten we of er hieromtrent is bespaard in onze klimaatstad.