Het verzwegen gedeelte van het arrest van de Raad van State aangaande de bouw ondergrondse parking Houtmarkt (1)

Het is iets voor later op de dag.
De onderzoeksjournalist van “kortrijkwatcher” (Dieppe Troot) moet er nog van bekomen.

Wie niet kan wachten, leze alreeds op de website van de Raad van State:
het arrest nr. 230.346 van 26 februari 2015 in de zaak A.214.856/XII-7813. Zie pag. XII-7813-23/24.

“Het geding is nog altijd hangende…”

Waarom verzwijgt het College van Burgemeester en Schepenen dit?
Idem, de nieuwe schepen van parkings, Axel Weydts?
De tripartite zou toch volkomen transparant zijn?

En waarom bericht de lokale “embedded press” daar niets over?