Een paar kwakkels van WTV in verband met de stadsmonitor

Niet dat we het iedere dag of om de week zullen hebben over de kwakkels, de canards op WTV (en andere media). De lacunes in de berichtgeving over Kortrijk.
Het tekort aan kennis van de dossiers. Het ontbreken van objectiviteit en duiding, enz. De stunteligheid.
Voor de zoveelste maal heeft onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) het alweer opgegeven om de feiten vast te leggen. Hij wordt er depressief van.
Anders, genoeg nieuws over branden…

VOOR EEN KEER DAN.

* Omtrent de tevredenheid van de bewoners over de staat van de wegen op ons Kortrijks grondgebied zegt iemand vandaag op WTV dat er 4 op 10 van de bewoners tevreden waren in 2012. Er is geen monitor (survey) geweest in dat jaar! Wel in 2011 met als uitslag 43,2 procent tevreden respondenten.
* Het meldpunt van Stad is niet 1797 maar 1777.