Kortrijkse stadsmonitor 2014 met het thema “burgerschap en overheid” (1)

De recente (nu) driejaarlijkse stadsmonitor is zopas verschenen. De survey betreft een schriftelijk onderzoek bij een representatief deel ven de bevolking in de 13 centrumsteden (inclusief de grootsteden Antwerpen en Gent).
We geven hier de uitslag voor de items die behoren tot het thema “burgerschap en overheid”. Politieke items dus.
Zo moet u dit allemaal niet meer zelf opzoeken.

Actief in bewonersgroep die invloed wil uitoefenen op het stedelijk beleid
2008: 6,6 procent van de respondenten
2011: 3,9
2014: 5,3
Gemiddelde in de 13 centrumsteden: 6,3 %
Beste uitslag: Turnhout met 7,1 %

Actieve betrokkenheid van de burger
De respondenten antwoordden op de vraag of ze in de voorbije twaalf maanden actief waren geweest om iets te doen in hun buurt of stad.
2008: 14,2 procent hebben ja geantwoord
2011: 13,8
2014: 12,1
Gemiddelde in de 13 centrumsteden: 14,3 %
Beste uitslag: Hasselt met 17,0 %

Bereidheid om mee te praten over de stad
2008: 41,9
2011: 34,0
2014: 44,4
Gemiddelde: 47,1
Beste uitslag Gent met 54,5 %. Zonder de grootsteden: Leuven met 50,9 %

Consultatie van de bewoners door stadsbestuur
De vraag luidde of het stadsbestuur voldoende inspanningen levert om de wensen van de bevolking te kennen én om de bewoners te betrekken bij veranderingen.
Hierna het percentage van de respondenten die op beide vragen antwoordden: “helemaal mee eens” en “eerder eens”.
2008: 33,7
2011: 30,8
2014: 42,8
Gemiddelde: 29,2
Beste uitslag: Genk met 43,0 %

Spreiding van de informatie over en door de stad
Geteld werd hoeveel respondenten akkoord gingen met drie van de vier volgende stellingen: “Ik krijg voldoende info over de activiteiten in de stad, over de voorzieningen, over nieuwe ingrepen of plannen, over de beslissingen.
2008: 61,1
2011: 61,0
2014: 61,5
Gemiddelde: 54,8
Beste uitslag: Brugge met 66,8 %

Tevredenheid over de loketvoorzieningen
2008: ?
2011: 77,3
2014: 75,1
Gemiddelde: 71,2
Beste uitslag: Oostende met 83,9 %

Vertrouwen in de federale overheid (veel of zeer veel)
2008: 12,3
2011: 10,2
2014: 18,6
Gemiddelde: 20,4
Beste uitslag: Leuven met 25,0 %

Vertrouwen in de Vlaamse overheid
2008: 28,1
2012: 22,8
2014: 24,9
Gemiddelde: 26,2
Beste uitslag: Leuven met 25,0 %

Vertrouwen in de medemens
Er was een 11-puntenschaal van O (geen vertrouwen) tot 10 (de meeste mensen zijn te vertrouwen).
2008: 5,5 op de schaal
2011: 5,6
2014: 5,8
Gemiddelde: 5,7
Beste score: Hasselt met 6,2 op de schaal.

(Wordt vervolgd.)