Kortrijkse stadsmonitor 2014 met het thema “burgerschap en overheid” (2)

(vervolg van stuk van gisteren)

Vertrouwen in gerecht
2008: 20,1 %
2011: 16,0
2014: 16,4
Gemiddelde van de 13 centrumsteden: 21,4
Beste uitslag in 2014: Leuven met 26,8 %

Vertrouwen in politie
2008: 36,6
2011: 33,7
2014: 38,1
Gemiddelde: 36,6
Beste uitslag: Leuven met 43,0 %

Vertrouwen in het stadsbestuur
2008: 29,1
2011: 28,6
2014: 34,1
Gemiddelde: 33,4
Beste uitslag: Mechelen met 39,2 %

Vrijwilligerswerk in aantallen
De vraag was of men op regelmatige basis aan vrijwilligerswerk deed.
De stadsmonitor geeft enkel cijfers voor het jaar 1014.
Voor Kortrijk antwoordden er 6 % van de respondenten met ja. Dat is de beste uitslag van de 13 centrumsteden. Het gemiddelde is 13,3 %.

Vrijwilligerswerk in aantal uren inzet per week
De Kortrijkse respondenten geven gemiddeld 6 uren aan. Dat is ook het gemiddelde in de centrumsteden. Beste uitslag: Genk met 7,3 uren.