Bevolkingsprojecties in de centrumsteden

De voorstelling van de Stadsmonitor 2014 in Mechelen ((17 maart) ging gepaard met een ‘congres’ waarbij ook een overzicht werd gegeven van de bevolkingsprojecties voor de periode 2014-2024 (tegenover de periode 2004-2014) in de 13 centrumsteden met een onderlinge vergelijking. Vooral die onderlinge vergelijking tussen de steden maakt het dossier interessant.
Men vergelijkt de eerste 10 projectiejaren (dus van 2014 tot 2024) met de evolutie van de laatste 10 observatiejaren (2004-2014).

Waar bekleedt in die projecties onze stad een (nogal) opvallende plaats?
Grootste daling van het totale inwonersaantal, van de actieve bevolking en van het aantal kinderen jonger dan twee jaar
.

In de periode 2014-2024 kan men een aangroei van het aantal inwoners verwachten in 11 van de 13 centrumsteden.
– Antwerpen (+ 10 %) en Mechelen (+8 %) stijgen het sterkst.
– Genk, Leuven, Brugge laten een status quo zien.
– In Kortrijk is er een lichte daling (-2,6 %).
Pro memorie het totaal aantal inwoners in Kortrijk in het jaar
2014: 75.128 (saldo aantal geboorten min overlijdens: – 48)
2020: 74.298 (saldo: -46)
2025: 73.366 (saldo: -86)

Er is een toename van het aantal 80 plussers in 10 van de 13 centrumsteden
РGenk, Roeselare, Turnhout: sterke stijging (m̩̩r dan 20 %).
– Antwerpen, Gent, Mechelen: een daling.
Kortrijk: een stijging (met 8 %).
Voor Kortrijk kennen we prognoses van het percentage ‘oudsten’ in
2014: 7,1
2020: 7,8
2024: 7,9

Er is een toename van het aantal 65-79 jarigen in alle centrumsteden
РGenk, Roeselare, Turnhout: sterke stijging (m̩̩r dan 25 %).
– Antwerpen, Kortrijk, Gent, Sint-Niklaas, Gent: stijging met minder dan 15 %.
Percentage Kortrijkse ‘senioren’ in:
2014: 21,3
2020: 22,6
2025: 24,4

Er is een daling van de 20-64 jarigen in 7 van de 13 centrumsteden
– Antwerpen, Mechelen, Roeselare, Gent: een stijging van 3% of meer.
РGenk, Leuven, Kortrijk, Brugge: daling met m̩̩r dan 3%.
De daling van de actieve bevolking is het sterkst in Kortrijk: min 7 %.
Prognose van het percentage actieven alhier in:
2014: 57,3
2020: 56,2
2025: 54,1

Er is een daling van de 0-2 jarigen in 3 van de 13 centrumsteden.
РGrootste stijgers in Antwerpen, Gent, Roeselare (m̩̩r dan 8 %).
– Daling in Hasselt, Genk en Kortrijk.
Voor Kortrijk gaat het om grootste daling: min 9,7 %.
Prognose van het percentage kinderen jonger dan twee jaar alhier:
2014: 3,4
2020: 3,1
2024: 3,1