Over de herinrichting van het kruispunt Korte en Lange Steenstraat

Met het oog op het kwalitatief uitbouwen van het winkel- en wandelgebied in het stadscentrum zijn er midden vorig jaar workshops georganiseerd met de Spaanse stedenbouwkundige Jordi Farrando. (Die gast krijgt hier werk tot aan het eind van zijn dagen.)

Twee ingrepen zijn toen door het schepencollege als prioritair gedefinieerd:
1) aanleg loopstroken en ingrepen aan terrassen op de Grote Markt
2) herinrichting kruising Korte en Lange Steenstraat.

Voor de uitvoering van die technische werken is een bouwaanvraag nodig wegens de aanwezigheid van beschermde gebouwen in de omgeving.
Het bouwvergunningsdossier en de aanbestedingsprocedure voor de herinrichting van het kruispunt Korte en Lange Steenstraat is nu in opmaak. Het verkrijgen van de vergunning kan twee maanden op zich laten wachten. De werken zijn voorzien in de periode eind juni tot midden juli van dit jaar.

Wat wil men zoal doen op dat kruispunt?
– De bestaande zit-/fonteinelementen worden verwijderd en vervangen door drie nieuwe zitelementen.
– De centraal gepositioneerde boom blijft, maar de andere beschadigde boom wordt verwijderd.
– De verharding wordt hersteld met dezelfde materialen die reeds gebruikt zijn in de omgeving.

En wat mag dat kosten?
Zoals hier eerder al is gemeld (29 november 2014) dacht men aan iets van 50.000 euro.
De herinrichting van de Grote Markt is nog een ander paar mouwen. Die zou prioritair een investering vergen van zowat 276.00 euro. (Voor de nieuwe loopstroken alleen al 193.000 euro.)