De evenementen rondom “De Grote Verleieding” mogen wat kosten

Vanaf 23 mei tot en met 27 september viert Kortrijk onder de titel “De Grote Verleieding” (let op de woordspeling) het einde van de Leiewerken.
(Er moet wel nog een fiets- en voetgangersbrug komen.)
De tripartite maakt er met behulp van een heus leger van ambtenaren en verschrikkelijk veel geld een superprestige zaak van. Over de programmering en locaties van de gebeurtenissen kon u via de media al heel veel vernemen, maar het communicatiebureau B.AD uit Roeselare (kostprijs 55.000 euro) is wel karig met informatie over de financiering van de evenementen (spektakels, tentoonstellingen, publicaties, studiedag, picknics, belevenissen, toerisme, Metamorfosen, Flux, enz.)

Heikele taak dus voor de elektronische krant “Kortrijkwatcher” om de Kortrijkse burger zo veel als het kan te informeren over wat het allemaal mag kosten.

Eind maart bedroeg het uitgavenbudget voor “De Grote Verleieding” 1.277.618 euro.
De voorlopig gegarandeerd financiering bedroeg 1.099.241o. En er zijn nog gekende potentiële extra-inkomsten voor een bedrag van 168.300 euro.
Stad hoopt de inbreng in de kosten te kunnen herleiden tot 40 procent van de uitgaven. De rest moet komen van andere overheden (provincie, gemeenten), de vele partners in het project en sponsoring.

Een lijstje van de belangrijkste subsidiekanalen tot op heden:
– Waterwegen en Zeekanaal is de hoofdsponsor met 95.000 euro.
– De provincie staat in voor 25.000 euro.
– De intercommunale Leidal geeft 15.000 euro.
– Diverse grote en kleine sponsors staan (met cash geld, natura, mediadeal) in voor 114.100 euro.

Het stadsaandeel is moeilijk te achterhalen.
Het activiteitenverslag van dit jaar 2015 begroot onder de meest diverse posten gaf samengeteld een totaalbedrag van 392.500 euro.
Maar dit zegt weinig. Het is immers zo dat allerhande instanties die door Stad worden gesubsidieerd net een deel van die overdrachten dit jaar zullen besteden aan een vorm van participatie aan “De Grote Verleieding”. Heel wat verenigingen stellen hun reguliere werking in het teken van het evenement en we hebben het raden naar de kosten ervan.
Een voorbeeld.
Zo blijkt nu dat de gemeentelijke VZW “De Kortrijkse Musea” de loonkost betaalt van een speciaal aangeworven halftijdse ‘productiemedewerker”.

P.S.
Het huidige stadsbestuur wil zich met het evenement op de kaart zetten: men mikt op 300.000 medewerkers en bezoekers.