Wat meer info over de sinksenfeesten

Volgens de gazet “Het Laatste Nieuws” van vandaag staat er tijdens de sinksenfeesten (22-25 mei) niets gepland in het Begijnhofpark. En dit zou dan te wijten zijn aan het feit dat er vanaf midden mei werken zijn gepland op de nabijgelegen Houtmarkt.
In werkelijkheid voorzag de werkgroep ‘sinksen’ binnen de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk” (FIK) alreeds in december vorig jaar de locatie Leieboorden “misschien voor een keer als een waardig alternatief” voor het gebeuren in het Begijnhofpark. Zie het FIK-jaaractieplan 2015 op pag.7. En toen wist men nog helemaal niet wanneer men zou starten met de heraanleg van de Houtmarkt. FIK heeft van meet af aan zijn editie 2015 gekaderd in het stadsproject “De Grote Verleieding”.

Nog volgens de gazet van vandaag is het budget voor de sinksenfeesten opgetrokken naar ruim 200.000 euro.
Ja? Wat meer dan 200.000? Dan zouden we eerder kunnen gewagen van een vermindering van het budget want volgens de begroting 2015 van FIK voorziet men voor sinksen een bedrag van 261.250 euro aan uitgaven.
Overigens zijn de geraamde inkomsten hoger! 262.000 euro.
Als inkomsten houdt men rekening met een gemeentelijke toelage van 193.000 euro (op een totaal van 378.000 euro). Verder nog op een overschot van vorig jaar (20.000), drankverkopen (30.000), sponsorgelden (6.000), de jeugdrommelmarkt (10.000) en standgelden (3.000).

En waar gaan de uitgaven naartoe?
De belangrijkste posten:
– honoraria artiesten: 90.000 euro
– huur materiaal: 25.000 euro
– publiciteit: 20.000 euro
– hotelovernachtingen artiesten: 16.000 euro.
– catering: 16.000 euro.

Zo.
Dat weet u dan alweer.
Volgende keer nog “Het Nieuwsblad” en “Het Kortrijks Handelsblad” lezen. Zie wat die gazetten ervan bakken.

Het volledige programma van het festival met de locaties is te vinden op www.sinksen.be.
Goed gemaakt.