De factuur van de nieuwjaarsreceptie voor het stadspersoneel: 52.500 euro !

Wat een misrekening.
Men had gedacht aan iets van 30.000 euro in het totaal, met bepaalde verdeelsleutels voor Stad, brandweer, OCMW, AGB SOK, AGB BUDA, en AGB PARKO. Het evenement zou “kostenbewust” georganiseerd worden door de inzet van stadsmedewerkers en het schrappen van bepaalde activiteiten. Maar wat blijkt nu?
De factuur van Kortrijk Xpo bedraagt alleen al voor het aandeel van Stad niet minder dan 35.586 euro. En met de bijdrage van Stad aan het OCMW erbij geteld wordt dat zelfs 43.704 euro.

Er zijn geen cijfers beschikbaar van de effectieve aanwezigheden,maar men heeft 2.422 uitnodigingen verstuurd. (Voor Stad alleen al 1.436 uitnodigingen.)
De kostprijs op basis hiervan bedraagt dan per persoon 21,68 euro. Dit betekent dat de totale kostprijs van de receptie neerkomt op 52.508 euro.

Hoe is die merkwaardig hogere kost te verklaren?
– Hoewel er geen speeches waren voorzien heeft men toch een podium met geluidsinstallatie laten installeren. (De burgemeester kon nu eenmaal niet zwijgen.)
– Een uitgebreider inzet van Picabelco (voor ‘photobooth’) ondersteund door 2 (ipv 1) projectschermen. Xpo zette met Barco ook betere en grotere schermen in dan vorig jaar.
– Het drankenpakket bevatte dit jaar ook Omer.
– Er was een grotere zaal nodig, met meer verlichting.
– Omdat er meer volk was, werden twee bars met bediening voorzien.
– De vestiaire was nu met bediening en met verzekering.
– De receptie werd (op vraag van het OCMW) verlengd tot 20 uur. Bijgevolg viel ook het buffet en het drankenpakket iets duurder uit en was er ook een uitgebreidere personeelsbezetting nodig.
– Voor de bediening van de hapjes heeft Xpo extra kelners laten uitrukken.

Nog ter info.
De (afgeronde) bijdragen van de andere participanten (berekend op basis van het aantal genodigden) in de kosten van het gebeuren:
– Parko: 1.095
– SOK: 43
– Buda: 113
– OCMW: 7.544
– Brandweer: voor dit jaar ten laste van Stad